Kolumni: Yh­dys­val­tain abort­ti­pää­tök­sen hä­viä­jiä ovat ta­sa-ar­vo ja naisten ih­mi­soi­keu­det, ja ke­hi­tyk­ses­tä on syytä olla huo­lis­saan myös täällä

Oulun yliopisto: Kol­le­gion tuore päätös syn­nyt­tää kitkaa Oulun ylio­pis­ton yh­tei­sön ja johdon välillä

Startup Re­fu­gees etsii Oulussa töitä maa­han­muut­ta­jil­le – "Monet firmat miet­ti­vät, mitä muu­tok­sia yri­tyk­ses­sä pitäisi tehdä, että uk­rai­na­lai­sen työl­lis­tä­mi­nen olisi mah­dol­lis­ta"

Monessa työtehtävässä suomen kieli ei ole välttämätön, vaikka se koetaan tärkeäksi.

Oulu

– Sota ei katso taustaa. Ukrainasta on tullut Ouluun kaikilta eri aloilta porukkaa. On opettajia, tilintarkastajia, juristeja, tarjoilijoita, insinöörejä, sairaanhoitajia, Startup Refugees järjestön aluepäällikkö Pietu Niinimäki kertoo.

Startup Refugees on vuoden 2015 pakolaiskriisin seurauksena perustettu voittoa tavoittelematon toimija, joka tukee maahanmuuttajia työllistymisessä.