Eläimet: Ou­lu­lai­nen per­heen­äi­ti tilasi netistä munia, ja nyt oma­ko­ti­alueel­la ku­jer­taa lähes 60 vii­riäis­tä

Työmaa: Ra­ken­nus­työt koet­te­le­vat Nal­li­ka­rin idylliä tänä kesänä

Urheilu: Oliko Oulun kes­kus­ken­tän alla sa­lai­nen be­to­ni­le­vy, josta Lipon pe­laa­jat saivat etua?

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Sote-va­lio­kun­ta puoltaa 21 hy­vin­voin­ti­alueen ja viiden yh­teis­työ­alueen pe­rus­ta­mis­ta – Län­si-Poh­jan sai­raa­lan sopimus mi­tä­töi­tyy siir­ty­mä­ajan jälkeen

Maanantai-iltana valmistuneeseen mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta.

Helsinki
Länsi-Pohjan sairaalan sopimus mitätöityy siirtymäajan jälkeen.
Länsi-Pohjan sairaalan sopimus mitätöityy siirtymäajan jälkeen.
Kuva: Jussi Leinonen

Sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistus on lähellä toteutumista. Sosiaali- ja terveysvaliokunta puoltaa 21 hyvinvointialueen ja viiden yhteistyöalueen perustamista. Valiokunnan sote-mietintöön sisältyy kaksi opposition vastalausetta. Valiokunta sai mietintönsä valmiiksi eilen illalla.

Valiokunta on puheenjohtaja Markus Lohen (kesk.) mukaan tehnyt toistasataa pykälämuutosta hallituksen esitykseen, mutta suurin osa niistä on teknisiä.

Sote-valiokunta kannattaa ratkaisua, jossa hyvinvointialueen omalle palvelutuotannolle ei aseteta tiettyjä määrällisiä tai prosentuaalisia osuuksia tuotannosta.

– Valiokunta pitää kuitenkin selvänä, että hyvinvointialueella on oltava riittävästi omaa palvelutuotantoa niin sosiaalihuollossa kuin terveydenhuollon perustasolla ja erikoissairaanhoidossa. Siten esimerkiksi perusterveydenhuollon ulkoistaminen ei ole mahdollista kokonaan tai siten, että oma tuotanto jää keskeisten toimintojen osalta vain väestöpohjaltaan pieniin kuntiin, Lohi sanoi tiedotustilaisuudessa.

Valiokunta kuitenkin korostaa, että rakenteellinen ja hallinnollinen uudistus ei yksin ratkaise kaikkia sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen järjestämiseen kytkeytyviä uudistamistarpeita.

Eduskunta aloittaa esityksen käsittelyn huomenna ja ensi viikolla eduskunnan täysistunto lopullisesti päättää valiokunnan mietinnön pohjalta, hyväksytäänkö sote-uudistus, Lohi sanoi valiokunnan tiedotustilaisuudessa tiistaina.

Jos eduskunnan täysistunto esityksen hyväksyy, tulevaisuudessa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluista sekä pelastustoimesta vastaa 21 hyvinvointialuetta, Helsingin kaupunki ja HUS-yhtymä.

Virkalääkärisääntelyä perusteltua muuttaa

Valiokunta ehdottaa muun muassa, että laajojen ulkoistussopimusten mitättömyyttä ja irtisanomista koskevaa sääntelyä täsmennetään perustuslakivaliokunnan lausunnon pohjalta. Kyseiset sopimukset olisivat kuitenkin edelleen joko suoraan lain nojalla mitättömiä tai irtisanottavissa.

– Länsi-Pohjan sairaalan sopimus esimerkiksi mitätöityy siirtymäajan jälkeen, Lohi sanoi.

Sote-valiokunta pitää myös perusteltuna muuttaa virkalääkärivaatimusta koskevaa sääntelyä siten, että sairaalaan ottaminen, erikoissairaanhoidon tarpeen arviointi ja alustavan hoitosuunnitelman laatiminen olisi hyvinvointialueen vastuulla, mutta mainittuja tehtäviä ei määriteltäisi virkalääkärin tehtäviksi.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta sai lausunnot seitsemältä lausuntovaliokunnalta ja kuuli 244 asiantuntijaa.

Hyvinvointialueet muodostetaan pääosin nykyisen maakuntajaon pohjalta, ja niillä on vaaleilla valittava aluevaltuusto.

Esitykseen liittyvät lait on tarkoitettu tulemaan voimaan porrastetusti siten, että osa tulisi voimaan heinäkuun alussa 2021 ja osa 1. maaliskuuta 2022 uusien aluevaltuustojen aloittaessa toimintansa. Viimeiset lait tulisivat voimaan 1. päivänä tammikuuta 2023. Esitykseen liittyisi myös siirtymäaikoja.