Pekingin olympialaiset: Katso ki­sa­oh­jel­ma tästä

Uusi luontomedia: Poh­joi­sen Polut tarjoaa tuhtia luet­ta­vaa ret­kei­ly­kan­sal­le

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

So­te-uu­dis­tus tar­vi­taan hy­vin­voin­ti- ja ter­veys­ero­jen pie­nen­tä­mi­sek­si – on erit­täin tär­keää, että jul­ki­set pal­ve­lut ovat so­te-uu­dis­tuk­sen perusta

Pohjois-Pohjanmaan Vasemmisto kannattaa sote-uudistusta ja hyvinvointialueita, jotka vastaavat kaikkien sote-palveluiden ja palo- ja pelastustoimen järjestämisestä. Näin voidaan parhaiten turvata palveluiden jatkuvuus väestön ikääntyessä ja hoidon tarpeen lisääntyessä.

Tavoitteena uudistuksessa on hyvinvointi- ja terveyserojen vähentäminen, nopeampi pääsy peruspalveluihin, kustannustehokkuus, ammattitaitoisen työvoiman saaminen sekä toimivat ja oikea-aikaiset palvelupolut peruspalveluista erikoissairaanhoitoon – siis esimerkiksi lonkkaleikkauksessa saumattomasti kotoa kotiin. On erittäin tärkeää, että julkiset palvelut ovat sote-uudistuksen perusta.