Ilmastonmuutos: Ra­port­ti: Ete­lä-Suo­mes­sa lunta ja pak­ka­sia esiin­tyy jat­kos­sa yhä har­vem­min, poh­joi­ses­sa lu­mi­mää­rä voi jopa li­sään­tyä

Rakentaminen: Ter­veel­li­sem­piä ja tur­val­li­sem­pia ra­ken­nuk­sia luvassa - Oulussa aloi­te­taan ra­ken­nus­ter­veys­tee­man DI-kou­lu­tus

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

So­te-maa­kun­nat ja hen­ki­lö­koh­tai­nen bud­je­toin­ti

Jos sote-maakunnat ja sen hyvinvointialueet tulevat, maksat veroa hyvinvointialueen 30 kunnan asukkaan sosiaali- ja terveydenhuollosta. Sinun terveydenhuolto, päihde- ja mielenterveystyö, sosiaalihuolto, vanhustenhoito, vammaispalvelut ja lastensuojelu ja niin edelleen siirtyvät maakuntamallin hallintohimmeleiden päätettäväksi.

Sote-maakuntaan siirtyvät rakennuksista esimerkiksi vanhustenhoivalaitokset, hyvinvointikeskukset ja sairaalat vastikkeetta, rakennuksista jää velat meidän maksettavaksi ja lisäksi maksamme maakuntaveroa. Kestääkö yrityksesi, palkkasi ja eläkkeesi tätä lisäverotusta?