Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Juhannuksen lehti: Lue ju­han­nuk­sen nä­köis­leh­ti täältä

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

So­siaa­li- ja ter­vey­den­huol­to tar­vit­see di­gi­taa­li­sen tu­le­vai­suu­ten­sa – asiak­kai­den tar­peis­ta yli puolet pys­ty­tään kar­toit­ta­maan ja hoi­ta­maan etä­pal­ve­lu­na

Pitkän odotuksen jälkeen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus on totta. Kyseessä on painopisteen muutos: raskaista korjaavista sote-palveluista kohti yksilön hyvinvoinnin edistämistä ja matalamman kynnyksen perustason palveluita.

Muutoksessa odotuksia kohdistetaan digitaalisuuteen, jonka hyödyntäminen julkisissa sosiaali- ja terveyspalveluissa on yhteiskunnan muita aloja jäljessä. Ei ole liioiteltua sanoa, että tämä on oikeastaan edellytys sille, että laadukkaista palveluista voidaan pitää tulevaisuudessakin kiinni resurssien niuketessa ja hoitovelan paisuessa. Matkalla on kuitenkin haasteita, jotka pitää pystyä taklaamaan.