Uskonyhteisöt: An­ka­ras­ta us­kon­yh­tei­sös­tä nuorena eronnut ou­lu­lais­läh­töi­nen nainen muis­tut­taa hen­gel­li­sen vä­ki­val­lan olevan rikos

Kolumni: Kuka keksi laittaa kä­ve­ly­ka­dun pät­käl­le nop­pa­ki­viä? – Ou­lus­sa kyn­ne­tään epä­ta­sai­sia nop­pa­ki­vi­ka­tu­ja vielä pitkään

Luitko jo tämän: Hai­luo­toon suun­ni­tel­ta­vat sillat ja pen­ger­tie ovat to­teu­tu­mas­sa ilman min­kään­lais­ta va­lais­tus­ta

So­pi­mus­neu­vot­te­lut jun­naa­vat, kun­ta-alal­le uusi ylityö- ja vuo­ron­vaih­to­kiel­to

Kunta-alan palkansaajat asettavat uuden ylityökiellon ja vuoronvaihtokiellon, joka alkaa 21. maaliskuuta.

Päätöksestä kertoivat maanantaina kunta-alan palkansaajien neuvottelujärjestöt Juko, JHL ja Jyty. Syynä on järjestöjen mukaan se, etteivät alan neuvottelut ole edenneet.

Tehyn, Superin, Jukon, Jytyn ja JHL:n sekä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien välistä riitaa on yritetty sovitella jo aiemmin. Suurimmat kiistat koskevat palkkoja. Työnantajapuoli on luonnehtinut järjestöjen vaatimuksia täysin ylimitoitetuiksi.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee palkansaajapuolen mukaan seuraavia sopimusaloja:

  • kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES 
  • kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES 
  • kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS 
  • kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES 
  • sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE-sopimus

Järjestöjen mukaan kunta-alan sopimusten viranhaltijat eivät kuulu kiellon piiriin. Kiellon ulkopuolelle rajataan myös työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle tai terveydelle.

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä eivät ole myöskään sellaiset yleistä turvallisuutta tai omaisuuden turvaamista koskevat työt, joita ei ole mahdollista siirtää myöhemmäksi.

Aiemmin kunta-alan palkansaajajärjestöt ovat jättäneet lakkovaroitukset Rovaniemelle, Jyväskylään, Tampereelle ja Kuopioon.