Oulun torihotelli: To­ri­ho­tel­lin kon­kurs­si seisoo yhä pai­kal­laan

Kulttuuri: Lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä Jussi Ha­ku­li­nen on kuollut

Tilaajille

Somessa toi­mi­vat asian­tun­ti­jat paik­kaa­vat kou­lu­jen puut­teel­lis­ta sek­suaa­li­kas­va­tus­ta, sen­suu­ri uhkaa ou­lu­lai­sen Mari Kor­pe­lan tiedon vä­lit­tä­mis­tä: "Mistä ne nuoret sek­suaa­li­kas­va­tuk­sen­sa sitten saa?"

Oululainen Mari Korpela valmistuu vuoden lopulla seksuaalikasvattajaksi. – En halua, että kaikki joutuvat käymään läpi sen tien, että lapsuudessa ja nuoruudessa seksuaalikasvatus on puutteellista. Ja sen vuoksi myöhemmin aikuisena voidaan pahoin ja tunnetaan tarpeetonta häpeää, sanoo Korpela.
Oululainen Mari Korpela valmistuu vuoden lopulla seksuaalikasvattajaksi. – En halua, että kaikki joutuvat käymään läpi sen tien, että lapsuudessa ja nuoruudessa seksuaalikasvatus on puutteellista. Ja sen vuoksi myöhemmin aikuisena voidaan pahoin ja tunnetaan tarpeetonta häpeää, sanoo Korpela.
Kuva: Maiju Pohjanheimo

Tietoa tarjoavia järjestöjä, seksuaalikasvattajia, ja -neuvojia. Sekä tietenkin tila, joka mahdollistaa vuorovaikutuksen ja vertaiskeskustelun. Sen lisäksi, että sosiaalinen media kulkee totutusti mukana monen arjessa, sen rooli on kasvanut myös seksuaalikasvatuksen saralla.

Väestöliiton nuorisotyöryhmän Emmi Rantanen uskoo, että etäkouluaika korosti entisestään somen merkitystä nuorten tiedonhankintakanavana.