Keikka-arvio: Night­wish esitti hen­gäs­tyt­tä­vän kei­tok­sen Qstoc­kis­sa

Sähköpotkulaudat : Säh­kö­pot­ku­lau­dal­la lii­ku­taan kau­pun­gis­sa sa­moil­la sään­nöil­lä kuin pol­ku­pyö­räl­lä

Tilaajille

So­dan­ky­län Sat­ta­sen kou­lul­ta anas­tet­tiin ro­mu­me­tal­lia – Asiaa tut­ki­taan var­kau­te­na

Sodankylän Sattasen koululta on anastettu huomattava määrä romumetallia. Anastus on tapahtunut viime kesän jälkeen, kun kouluun on murtauduttu.

Poliisi tutkii tapahtunutta varkautena. Se pyytää asiaan liittyviä havaintoja.