Voimanosto: Al­zhei­me­rin tauti py­säyt­ti kem­pe­le­läi­sen voi­ma­mie­hen

Pääkirjoitus: Iranin rohkeat naiset tar­vit­se­vat kaiken tuen

Luitko jo tämän: Ohi­juok­su­tus rikkoi asuk­kai­den ve­si­put­ket, For­tu­mil­ta pe­nä­tään vas­tuu­ta

SM: Suomi lä­het­tää kan­sain­vä­li­sen pe­las­tus­toi­min­nan asian­tun­ti­ja-apua Kreikan met­sä­pa­lo­jen tor­jun­taan

Kreikka on pyytänyt Euroopan unionin pelastuspalvelumekanismilta apua maastopalojen hallinnassa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun apua on pyydetty pelastuspalvelumekanismin kautta etukäteen.

Metsäpalo mattilanperän laivakankaalla
Kuva: Vesa Joensuu

Suomi lähettää sisäministeriön päätöksellä Kreikkaan 50 pelastustyöntekijää auttamaan maastopalojen hallinnassa, kertoo sisäministeriön tiedote. Pelastusopisto toimii lähetettävien pelastustyöntekijöiden työnantajana.

Kreikka on pyytänyt Euroopan unionin pelastuspalvelumekanismilta apua maastopalojen hallinnassa. Tämä on ensimmäinen kerta, kun apua on pyydetty pelastuspalvelumekanismin kautta etukäteen.

Pelastusopisto vastaa lähetettävien pelastustyöntekijöiden kouluttamisesta, rekrytoinnista ja materiaalilogistiikasta. Kaikki lähtevät pelastustyöntekijät kuuluvat Pelastusopiston kansainvälisen pelastustoiminnan asiantuntijoiden rekisteriin.

Pelastustyöntekijät lähtevät kahdessa eri ryhmässä. Ensimmäinen ryhmä lähtee 1.8., ja toinen ryhmä lähtee 15.8. Molemmat ryhmät työskentelevät Kreikassa noin 15 vuorokautta.

Ryhmiä lähtevät johtamaan Pelastusopiston valtakunnallisesta asiantuntijarekisteristä valitut Itä-Uudenmaan pelastusjohtaja Peter Johansson ja palomestari Petri Lyttinen.

Suomi aktiivinen asiantuntija-avun lähettäjä

Kansainvälinen pelastustoiminta on valtiosopimuksiin ja lainsäädäntöön perustuvaa avun antamista ulkomaille, sekä avun vastaanottamista Suomeen. Tällaisia tilanteita ovat luonnon tai ihmisen aiheuttamat katastrofit ja onnettomuudet, joissa maan omat resurssit eivät riitä. Suomi osallistuu kansainväliseen pelastustoimintaan Euroopan unionin ja kansainvälisten järjestöjen kautta. Lisäksi kansainvälistä pelastustoimintaa toteutetaan kahdenvälisten ja monenkeskisten valtioiden välisten sopimuksien puitteissa.

Sisäministeriö päättää pelastustoimeen liittyvän kansainvälisen avun lähettämisestä. Pelastusopisto vastaa asiantuntijoiden kouluttamisesta, rekrytoinnista ja logistiikasta sekä kansainvälisen pelastustoiminnan käytännön toteuttamisesta.