Tilaajille

Si­ni­pyrs­tön esiin­ty­mi­ses­sä Suo­mes­sa en­nä­tys­vuo­si – yli 700 re­vii­riä löy­ty­nyt

– Noin 720 reviiriä tällä hetkellä, Metsähallituksen Luontopalvelujen suojelubiologi Ari Rajasärkkä laskee tänä vuonna Suomesta havaittujen sinipyrstöreviirien määrän.

Luku on uusi ennätys, aiempi sinipyrstön huippuvuosi Suomessa oli 2012, jolloin löytyi noin 585 reviiriä.