Vanhat kuvat: Top­pi­las­sa on nähty asun­to­mes­sut, teol­li­suut­ta ja eris­kum­mal­li­nen rä­jäy­tys­ope­raa­tio

Mielipide: Ves­sa­rau­ha kuuluu myös kou­lu­lai­sil­le

Mainos: Mil­lai­sia luon­to­ju­tu­ja sinä ha­luai­sit lukea? Vastaa ja osal­lis­tu 100€ lah­ja­kor­tin ar­von­taan.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Si­joi­tuk­sen tar­koi­tus oli sel­vit­tää nuoren ti­lan­net­ta

Haluan tuoda sijoitetun nuoren huoltajana näkemykseni keskusteluun, jota on käyty lastensuojelun avohuollon laitossijoituksista Kalevan mielipidesivulla.

Hyvösen mielipidekirjoituksessa (Kaleva 30.8.) esille tuoman kokemuksemme ei ole tarkoitus leimata koko toimintaa huonoksi vaan herättää keskustelua siitä, ettei kaikkialla asiat kenties ole kunnossa sekä myös siitä, mitä laitossijoituksiin käytetyllä rahalla saadaan.