Kirkko: Ana­lyy­si: Ta­sa-ar­voi­sen avio­lii­ton kan­nat­ta­jien kut­su­mi­nen vih­reik­si mie­hik­si ylittää rajan

Palkinnot: Vuoden 2022 Teos­to-pal­kin­to jaetaan neljän pal­ki­tun kesken

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Las­ten­suo­je­lun ti­lan­tees­ta

Arvostusta ammattilaisille -otsikoidussa mielipidekirjoituksessa (Kaleva 16.8.) viitataan Kalevan 12.8. Puheenaihe-palstan artikkeliin, jossa kysyttiin, miksi nuorten hoitoon pääsy on niin vaikeaa.

Mielipidekirjoituksen kirjoittaja, laillistettu sosiaalityöntekijä Auli Siekkinen, vaatii arvostusta laitosten ammattilaisille sillä perusteella, että lastensuojelulaitoksissa työskentelevillä ohjaajilla on lastensuojelulain vaatima koulutus. Hän pitää myös loukkaavana kommenttia siitä, ettei nuori saisi lastensuojelulaitoksessa tarvitsemaansa hoitoa.