Pääkirjoitus: "Kolmen päivän so­das­ta" Uk­rai­nas­ta voi tulla jopa vuosien mit­tai­nen, koska raa­ka­lais­mais­ta hyök­kää­jää ei voi palkita alue­luo­vu­tuk­sil­la

Historia: Näin eteni Oulun tu­hoi­sin kau­pun­ki­pa­lo tasan 200 vuotta sitten

Mainos: Juuret kas­va­vat tie­dos­ta. Tutustu Ka­le­vaan 1kk 1 €. Tilaa tästä.

Sii­ka­lat­val­le pe­rus­te­taan uusi luon­non­suo­je­lu­alue – Limp­siön­mäen luon­non­suo­je­lu­aluees­ta tulee 53 heh­taa­rin ko­koi­nen

Pohjois-Pohjanmaan ely-keskus on päättänyt noin 53 hehtaarin suuruisen luonnonsuojelualueen perustamisesta Siikalatvan Limpsiönmäelle. Maa-alueen omistaa Siikalatvan kunta, joka haki luonnonsuojelualueen perustamista.

Perustettava Limpsiönmäen luonnonsuojelualue sijaitsee pääosin valtion omistaman Pellikaisen luonnonsuojelualueen vieressä. Uuden suojelualueen maisemallisesti merkittävin kohta on alueen keskellä oleva Korkiamäki, joka nousee korkeimmillaan noin 18 metriä viereisen suon pinnasta.

Korkiamäki on paikallisesti arvokas, ympäristöstä poikkeavan korkealle kohoava avokalliomuodostuma, jolta avautuu kaunis näköala länsisuuntaisesti Latvanevalle, ely-keskus kuvailee tiedotteessaan. Kallion keskeisin osa paloi metsäpalossa vuonna 2006.

Kiinteistön suot ovat ojittamattomia ja yhteydessä Pellikaisennevan soidensuojelualueeseen. Alueen metsät ovat olleet pääosin talouskäytössä ja jatkossa jäävät kehittymään luonnon hoidossa.

Muun muassa maanmuokkaus, metsänhakkuut ja kaikki metsänhoitotoimenpiteet ovat kielletty suojelualueiden rauhoitusmääräyksissä. Alueen omistus pysyy jatkossakin Siikalatvan kunnalla, joka päättää jatkossakin metsästyksestä alueella.

Suojelualueen perustamista esitettiin ensimmäisen kerran vuonna 2008, kun Lamun maamiesseura teki asiasta esityksen silloiselle Piippolan kunnalle.