Pääkirjoitus: Me­taa­nia ei saa päästää il­ma­ke­hään – iki­rou­dan su­la­mi­nen on koh­ta­lo­kas­ta

Sanna Marin: Pää­mi­nis­te­ri vas­tai­li toi­mit­ta­jien ky­sy­myk­siin juh­li­mi­ses­taan

Essee
Tilaajille

Sek­suaa­li­kult­tuu­rim­me tar­vit­see ra­di­kaa­lia val­lan­ku­mous­ta, Taina Kin­nu­nen kir­joit­taa – "Kun seksi tulee vastaan kaik­kial­la, on ihme, jos joku on­nis­tuu ai­kuis­ikään­sä saakka säi­lyt­tä­mään terveen ute­liai­suu­ten­sa sitä koh­taan"

Olen pitänyt itseäni liberaalina seksuaalisuuden suhteen. Homoseksuaalisuus, heteroseksuaalisuus, biseksuaalisuus, aseksuaalisuus, kinkyseksuaalisuus, avoin suhde – kaikki ovat luonnollisia ja myönteisiä asioita. Kukin tyylillään, kuten sanotaan. Ja tyyliä voi tarpeen tullen vaihtaa.

Mutta on yksi seksuaalisuuden laji, jonka suhteen olen sallimaton konservatiivi: heteromiesten harjoittama nuorten naisten esineellistäminen. Se ilmenee fyysisenä ahdisteluna ja väkivaltana, sanallisena halventamisena, visuaalisina esityksinä.