Ukrainan sota: Oulun uk­rai­na­lai­set muut­ta­vat nyt omiin asun­toi­hin, Help Cen­te­ril­lä kii­reis­tä aikaa

Luitko jo tämän: Hevosia vä­ki­val­loin kä­sit­te­le­vät ken­git­tä­jät ovat ylei­nen, mutta vaiettu ilmiö

Vanhat kuvat: Näin pik­ku­jou­lu­ja on juh­lit­tu Oulussa 2000-lu­vul­la

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Seit­se­män uutta muun­to­huu­mei­ta otetaan val­von­taan huu­mau­sai­nee­na, ai­neil­la ei ole lää­ke­tie­teel­lis­tä tai teol­lis­ta käyttöä Suo­mes­sa

Valtioneuvosto muutti asetusta, jossa määritellään huumausaineina pidettävät aineet, kasvit ja valmisteet. Asetukseen lisättiin seitsemän uutta psykoaktiivista ainetta eli muuntohuumetta, kertoo Suomen sosiaali- ja terveysministeriö tiedotteessa.

Jatkossa huumausaineiksi määritellään butonitatseeni, etonitatsepipne, etonitatsepyyni, fluonitatseeni, metodesnitatseeni, protonitatseeni ja eutyloni. Näillä aineilla ei ole lääketieteellistä tai teollista käyttöä Suomessa.

Aineista eutyloni on keskushermostoa stimuloiva aine ja se vaikuttaa kuten metamfematiini.

Kuusi muuta ainetta ovat voimakkaita synteettisiä opioideja. Ne voivat aiheuttaa voimakasta riippuvuutta ja johtaa pahimmillaan yliannostuksen myötä jopa kuolemaan.

Valtioneuvosto muutti lisäksi asetusta kuluttajamarkkinoilta kielletyistä psykoaktiivisista aineista lisäämällä asetukseen 22 uutta muuntohuumetta, joilla ei ole lääke tai teollista käyttöä.

Asetusmuutos astuu voimaan 8. elokuuta 2022.