Ylennykset: Tässä on re­ser­vin ylen­nyk­siä it­se­näi­syys­päi­vä­nä – katso, ketkä poh­jois­suo­ma­lai­set on ylen­net­ty

Pääkirjoitus
Tilaajille

Seit­se­män lu­ku­tai­do­ton­ta vel­jes­tä syr­jäyt­ti­vät itsensä Im­pi­vaa­raan - lu­ku­tai­don heik­ke­ne­mi­nen voi johtaa syr­jäy­ty­mi­seen ny­kyään­kin

Suomalaisten lasten ja nuorten lukutaito on rapistunut kuluvan vuosituhannen aikana. Surulliselle muutokselle löytyy syitä niin kouluista kuin kodeistakin. Nyt kehitys aiotaan kääntää uuden lukutaitostrategian avulla.

Suomalaiset eivät osaa enää lukea niin kuin ennen. Lukutaito on rapistunut selvästi kuluvan vuosituhannen aikana. Nyt ollaan jo siinä tilanteessa, että lähes 14 prosentilla peruskoulunsa päättävistä suomalaisista nuorista on riittämätön lukutaito arjen haasteista selviämiseen (Kaleva 17.11.).

Ongelmia on aikuisillakin. Kymmenen vuotta vanhan tutkimuksen mukaan 11 prosentilla 16-65-vuotiaista oli suuria puutteita lukutaidossa. Todennäköistä on, että huonosti lukevien osuus on vuosikymmenessä vain kasvanut.