Kolumni: Ve­sa-Mat­ti Loirin sket­si­hah­mo oli kei­hään­heit­tä­jä­nä ai­kaan­sa edellä jo 1980-lu­vul­la

Reportaasi: Oulu on me­ri­kau­pun­ki, mutta onko se myös me­rel­li­nen? Läh­dim­me vesille ot­ta­maan asiasta selvää

San­gin­joel­la kun­nos­te­taan met­sä­tei­tä, liik­ku­mis­ta pyy­de­tään vält­tä­mään työ­ai­ka­na aa­mu­seit­se­män ja il­ta­kuu­den välillä – esi­mer­kik­si Lem­men­pol­ku ja Ku­pa­ri­sen­pol­ku työn alla

Työn on määrä valmistua vuoden loppuun mennessä.

Sanginjoen monikäyttömetsän alueella kunnostetaan kuoppaisia ja kelirikkoisia teitä. Kokonaisuudessaan työ on valmista vuoden loppuun mennessä.

Oulun kaupungin metsätalousinsinööri Antti Käpylä kertoo, että tiet kunnostetaan yksi kerrallaan, ja korjaustöistä ilmoitetaan alueella opastein.

Liikkumista pyydetään välttämään aamuseitsemän ja iltakuuden välillä. Tiet ovat kuitenkin pois käytöstä yksi kerrallaan, joten alueen virkistyskäyttö on mahdollista kunnostustyöstä huolimatta muita reittejä hyödyntäen.

Nyt tehtävät korjaukset eivät koske suojelualueelle sijoittuvia metsäteitä. Esimerkiksi Kalimenlammen laavulle johtava tie jää edelleen osittain kunnostamatta. Käpylän mukaan suojelualueen teiden kunnostamisesta ei ole vielä tehty suunnitelmia.