Ylennykset: Tässä on re­ser­vin ylen­nyk­siä it­se­näi­syys­päi­vä­nä – katso, ketkä poh­jois­suo­ma­lai­set on ylen­net­ty

Pääkirjoitus
Tilaajille

Saa­me­lais­ten koh­te­lua sel­vit­tä­vä ko­mis­sio toi­vot­ta­vas­ti edistää sekä to­tuu­den jul­ki­tu­loa että so­vin­toa

Suomen saamelaisten kohtelu on jättänyt arpeutumattomia haavoja, jotka tuskin peittelemällä paranevat. Totuus- ja sovintokomissio toivottavasti onnistuu edistämään kumpaakin nimeensä liitettyä tavoitetta.

Saamelaisia lasketaan elävän Suomessa tätä nykyä noin 10 000. Pohjoista alkuperäiskansaa on siis muuhun väestöön nähden hyvin vähän.

Saamelaisten kohtalona on ollut Suomessakin väistyä, sopeutua ja myös sulautua. Se on ollut monen muunkin kansallisen vähemmistön osa maailmalla.