Vankilat: Kaleva vie­rai­li nais­van­ki­las­sa ja tapasi vangin, jonka elämän suunnan opis­ke­lu käänsi

Kolumni: Tek­no­lo­gi­sen ke­hit­ty­mi­sen myötä maa­ta­lous on muut­tu­nut ra­di­kaa­lis­ti

Pääkirjoitus
Tilaajille

Ruotsi ja Suomi kie­tou­tu­vat so­ti­laal­li­ses­ti yhteen, ja se saa tukea myös kan­sa­lai­sil­ta – joiden puo­lus­tus­tah­to kaik­kiaan osoit­taa ra­pau­tu­mi­sen merk­ke­jä

Suomalainen maanpuolustushenki on perinteisesti vahva. Silti kansalaisilla on eriäviä näkemyksiä sitä, miten ja kenen kanssa puolustamme maatamme. Kansainvälisistä kumppaneista mieluisin on Ruotsi, joka vastikään raotti ovea Naton suuntaan.

Ruotsista kuultiin kaksi viikkoa sitten merkittävä turvallisuuspoliittinen uutinen. Ruotsin valtiopäivien enemmistö kehotti maan vähemmistöhallitusta kirjaamaan niin sanotun Nato-option eli mahdollisuuden hakea sotilasliiton jäsenyyttä osaksi Ruotsin turvallisuuspoliittista linjaa.

Joulua ennen julkaistussa Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan (MTS) haastattelututkimuksessa myös kansalaiset antavat vahvan tuen Suomen ja Ruotsin sotilasyhteistyölle. Yli 90 prosenttia suhtautuu siihen myönteisesti.