Rukalla ja Ou­lan­gan kan­sal­lis­puis­tos­sa sää­de­tään uusia liik­ku­mis­ra­joi­tuk­sia uhan­alai­sen muut­to­hau­kan pe­si­mä­rau­han ta­kaa­mi­sek­si

Muuttohaukan kanta on hiljalleen viime vuosina kasvanut, mutta se luokitellaan edelleen vaarantuneeksi.

Oulangan kansallispuistossa Pähkänänkallion alueella, sekä Valtavaaran-Pyhävaaran luonnonsuojelualueeseen kuuluvalla Juhannuskallion alueella Rukalla aiotaan ottaa käyttöön uusia järjestyssääntöjä.

Muuttohaukan poikanen. Kuva Metsähallituksen arkistosta.
Muuttohaukan poikanen. Kuva Metsähallituksen arkistosta.
Kuva: Petri Piisilä/Metsähallitus

Alueet ovat hyvin suosittuja retkeily- ja valokuvauspaikkoja. Vierailijoiden uskotaan olevan häiriöksi uhanalaisen muuttohaukan pesinnälle, kerrotaan Metsähallituksen tiedotteessa. Joinain vuosina pesinnän uskotaan keskeytyneen ihmisten toiminnan vuoksi. Nyt muuttohaukkojen pesintärauha halutaan turvata uusilla liikkumisrajoituksilla.

Muuttohaukka hävisi Suomesta 1950–1970 lukujen aikana lähes täysin ympäristömyrkkyjen, DDT:n ja PPC:n käytön seurauksena. Kuusamoon muuttohaukka palasi vain noin 10 vuotta sitten, ja ensimmäisenä juuri Juhannuskallion ja Pähkänänkallion alueille.

– Olemme kansallispuistojen olemassaolon tarkoituksen ytimessä suojellessamme luontoa, tässä tapauksessa muuttohaukan pesimärauhaa, toteaa suojelubiologi Hannu Tikkanen Metsähallituksen Luontopalveluista.

Alueiden liikkumisrajoitukset on tarkoitus saada voimaan jo tänä keväänä muuttohaukkojen pesinnän ajaksi 1.4.–15.8. Tämä edellyttää Oulangan kansallispuiston sekä Valtavaaran-Pyhävaaran luonnonsuojelualueen järjestyssääntöjen päivittämistä.

Tikkasen mukaan muuttohaukka on sopeutunut yllättävän hyvin matkailualueen sykkeeseen, mutta vaatii kuitenkin pesäpaikan läheisyyden rauhoittamista.

– Ruka on Suomen paras paikka päästä näkemään jalohaukan lentotaituruutta häiritsemättä linnun pesintää. Pidetään huoli siitä, että tämä mahdollisuus säilyy tulevaisuudessakin, Tikkanen sanoo tiedotteessa.

Pesimäajan jälkeen elokuussa alueilla pääsee liikkumaan vapaasti. Pähkänänkalliolle tullaan tekemään opastettu reitti syysretkeilyyn. Tällä halutaan lisätä vierailijoiden turvallisuutta jyrkänteen lähellä sekä ehkäistä maaston kulumista.