Joukkoliikenne: Oulun jouk­ko­lii­ken­teen linjat siir­ty­vät pois OTP:lta ensi vii­kol­la, lii­ken­tees­sä voi olla häi­riöi­tä

Uimavedet: Katso Kalevan ui­ma­ran­ta­ko­nees­ta, kuinka puhdas vesi lä­hi­ran­nal­la­si on

Tilaajille

Ro­va­nie­mel­lä ra­vin­to­la-alal­la työs­ken­te­le­vän hen­ki­lön ko­ro­na­tar­tun­nan ai­heut­ti Ete­lä-Af­ri­kan vi­rus­muun­nos – Ta­pauk­sen ym­pä­ril­tä aloi­te­taan laa­jem­mat jouk­ko­tes­tauk­set

Rovaniemellä ravintola-alalla työskentelevän henkilön koronatartunta on todettu Etelä-Afrikan virusmuunnoksen aiheuttamaksi. Tartunta todettiin viime viikolla ja virusmuunnos varmistui nyt perjantaina.

Lapin sairaanhoitopiirin infektioiden torjuntayksikkö tulee suorittamaan tapaukseen liittyen laajempia joukkotestauksia. Esimerkiksi sairastuneen henkilön lähipiiri testataan.