Nokia: Täl­lai­nen on yhtiön yli 60-vuo­ti­nen his­to­ria Oulussa

koronarokote: Oulu aloit­taa kol­man­sien ro­ko­te­an­nos­ten an­ta­mi­sen kai­kil­le yli 18-vuo­tiail­le

Mainos: Anna lah­jak­si pai­kal­li­sym­mär­rys­tä. Tutustu Kalevan joulun ti­laus­tar­jouk­siin klik­kaa­mal­la tästä.

Ro­bot­ti­pu­he­lut koet­tiin hyö­dyl­li­sik­si Oulussa – kyselyn tu­lok­sia hyö­dyn­ne­tään kau­pun­gin pal­ve­lui­den ke­hit­tä­mi­ses­sä.

Robotti soitti automaattisen puhelun 10 000 täysi-ikäiselle oululaiselle syyskuun lopussa yhden päivän aikana. Robotti kysyi Oulun kaupungin digitaalisista asiakaspalveluista.

Robotti soitti automaattisen puhelun 10 000 täysi-ikäiselle oululaiselle syyskuun lopussa yhden päivän aikana. Robotti kysyi Oulun kaupungin digitaalisista asiakaspalveluista.

Puheluiden avulla tavoitettiin 7600 henkeä, joista 1200 halusi vastata kyselyyn.

– Kysely oli Oulun kaupungin ensimmäinen robottipuhelukysely, joten sen toteuttaminen oli uutta ja mielenkiintoista, kertoo järjestelmäasiantuntija Hanna Korpiaho Oulu10-palveluista.

Vastaajista 76 prosenttia kertoi käyttäneensä digitaalisia palveluita. Yli kolmannes heistä, jotka eivät olleet käyttäneet digitaalisia palveluita, kertoivat syyksi osaamattomuuden palveluiden käyttöön.

Muita syitä palveluiden käyttämättömyydelle olivat se, että vastaajat kokivat kaupungin digitaaliset asiakaspalvelut hankalakäyttöisiksi ja he asioivat mieluummin paikan päällä.

Puhelinasiointi mieluisinta

Vastaajista hiukan yli puolet piti mieluisimpana asiointikanavana puhelinasiointia. Neljännes sen sijaan asioi mieluimmin sähköpostilla ja verkkolomakkeilla. Chatin valitsi mieluisimmaksi asiointikanavakseen 11 prosenttia ja kahdeksan prosenttia asioi mieluiten WhatsApp:lla ja neljä prosenttia sosiaalisen median kautta.

Saatuja tuloksia hyödynnetään kaupungin palveluiden kehittämisessä.

Hieman yli 80 prosenttia vastaajista koki, että Oulun kaupunki oli onnistunut digitaalisten asiakaspalveluiden tarjoamisessa koronaviruspandemian aikana.

Puhelussa tiedusteltiin myös asioita, joissa vastaajat haluaisivat asioida digitaalisesti, mutta se ei ole mahdollista. Toiveissa oli esimerkiksi mahdollisuus asioida hyvinvointi- ja terveyspalveluasioissa nykyistä laajemmin.