Nä­kö­kul­ma: Ou­lu–­Hel­sin­ki-len­nos­ta voi joutua mak­sa­maan itsensä ki­peäk­si, vaikka samaan aikaan ul­ko­mail­le pääsee huo­mat­ta­vas­ti hal­vem­mal­la

Puo­lus­tus­mi­nis­te­riö haluaa ris­ki­ana­lyy­sin Fen­no­voi­man ydin­voi­ma­la­hank­kees­ta – yhtiö tun­nus­taa Ve­nä­jä-kyt­kök­sen riskin pro­jek­til­le

Mainos: Kalevan ti­laa­jan kump­pa­ni­etu­na liput puoleen hintaan Kär­pät-Pe­li­cans ke 27.10. peliin.

Ran­ta­ka­dun te­ras­sien kesän laa­jen­nu­ko­kei­lus­ta on­nis­tu­neet ko­ke­muk­set – käy­tän­töä jat­ke­taan ainakin ensi vuoden loppuun

Kuva on huhtikuulta, jolloin Rantakadun ravintolat vasta suunnittelivat laajennettuja terasseja.
Kuva on huhtikuulta, jolloin Rantakadun ravintolat vasta suunnittelivat laajennettuja terasseja.
Kuva: Pekka Peura

Rantakadulla Pakkahuoneenkadun Kauppurienkadun kohdilla keskustan puoleisella laidalla kokeiltiin kuluneen kesän aikana laajentaa ravintoloiden terasseja ajoradan puolelle huhtikuun alusta syyskuun loppuun. Pysäköinti terassien kohdalla on ollut kielletty, ja taksiasema siirrettiin kadun toiselle puolelle. Samalla Rantakatu muutettiin pihakaduksi.

Kokeilusta saatiin hyvät kokemukset, minkä takia Oulun kaupungin yhdyskuntalautakunta päätti tiistaina käytännön jatkuvan vuoden 2023 loppuun saakka. Lisäksi pihakatumaisuutta ja viihtyisyyttä lisätään kukkalaatikoilla tai muunlaisilla siirrettävillä istutuksilla.