Kesähelmi: Pe­rä­me­ren saa­ris­toon pääsee ke­sä­ret­kel­le ve­neel­lä

Onnettomuudet : Metsä Fibren Kemin bio­tuo­te­teh­taan työ­maal­la kuo­le­maan joh­ta­nut ta­pa­tur­ma

Tilaajille

Raakun suo­je­lul­le mil­joo­na­ra­hoi­tus – erit­täin uhan­alai­sen jo­ki­hel­mi­sim­pu­kan eli raakun elin­ym­pä­ris­tö­jä pa­ran­ne­taan ja sim­pu­koi­den et­sin­tään kou­lu­te­taan raak­ku­koi­ra

Aiemmista raakun suojelua koskevista hankkeista on kertynyt paljon arvokasta tietoa. Kuvassa Metsähallituksen suunnittelija Pirkko-Liisa Luhta ja projektipäällikkö Panu Oulasvirta (vedessä) tarkastivat ja kuvasivat tutkimuspuroa Iijoen vesistössä vuonna 2011.
Aiemmista raakun suojelua koskevista hankkeista on kertynyt paljon arvokasta tietoa. Kuvassa Metsähallituksen suunnittelija Pirkko-Liisa Luhta ja projektipäällikkö Panu Oulasvirta (vedessä) tarkastivat ja kuvasivat tutkimuspuroa Iijoen vesistössä vuonna 2011.
Kuva: Kajava Aimo

Euroopan komissio on myöntänyt noin 9,5 miljoonaa euroa jokihelmisimpukan eli raakun ja sen isäntäkalojen, lohen ja taimenen, elinympäristöjen parantamiseen Suomessa, Ruotsissa ja Virossa. Jyväskylän yliopiston koordinoima kuusivuotinen LIFE Revives -projekti alkoi syyskuun alussa.

Kohteena on yhteensä 14 suurempaa jokialuetta, joilla on 69 pienempää jokea. Niistä 32 sijaitsee Pohjois- ja Länsi-Suomessa, 36 Pohjois-Ruotsissa ja yksi Virossa.