Uimataito: Korona ai­heut­ti rajun not­kah­duk­sen lasten ui­ma­tai­toon ja nyt pe­lä­tään ener­gia­tal­koi­den vai­ku­tus­ta

Jääkiekko: Kärpät sai run­saas­ti tu­liai­sia Ville Koi­vu­sen hat­tu­temp­pu­näy­tök­ses­tä

Sisäilmaongelmat: Oulun Nor­maa­li­kou­lun si­säil­maon­gel­mat ovat taas ta­pe­til­la, reh­to­rin mukaan koulu on jat­koa­jal­la

Puo­lus­tus­voi­mil­le selvisi KRP:n mukaan jo 10 kuu­kaut­ta ennen HS:n jutun jul­kai­sua, että toi­mi­tuk­ses­sa on sa­lais­ta tietoa – teki KRP:lle vir­ka-apu­pyyn­nön

Helsingin Sanomien toimittaja teki Puolustusvoimille helmikuussa 2017 tietopyynnön, joka pohjautui KRP:n mukaan salaiseen tietoon. Puolustusvoimat pyysi KRP:ltä virka-apua tietopyynnön jälkeen, mutta teki tutkintapyynnön vasta joulukuussa 2017.

Helsinki

Puolustusvoimille selvisi jo kymmenen kuukautta ennen Helsingin Sanomien Viestikoekeskus-jutun julkaisua, että toimituksella oli tietoa sellaisista salaisista asiakirjoista, joista tietää vain hyvin rajattu joukko.

Tieto ilmenee perjantaina julki tulleesta keskusrikospoliisin (KRP) esitutkintamateriaalista.

Helsingin Sanomien toimittaja Tuomo Pietiläinen pyysi 10.2.2017 Puolustusvoimilta sellaisia asiakirjoja, jonka olemassaolosta hänen ei olisi pitänyt keskusrikospoliisin mukaan tietää lainkaan. Puolustusvoimat teki tietopyynnön perusteella saman tien virka-apupyynnön KRP:lle.

Esitutkintamateriaalissa kerrotaan, että Puolustusvoimat pyysi KRP:ltä "virka-apua sen turvaamiseksi, että Pääesikunnan Tiedusteluosaston tietojärjestelmässä olevat tiedot pysyisivät muuttumattomina, jotta mahdollinen asiaan liittyvä tutkinta voitaisiin aineiston suhteen turvata".

Tutkintapyynnön mahdollisesta tietovuodosta Puolustusvoimat teki vasta joulukuussa, päivää ennen kuin Helsingin Sanomat julkaisi jutun Viestikoekeskuksesta.

Aiemmin on kerrottu, että Helsingin Sanomien toimittaja Laura Halminen oli kertonut keväällä Puolustusvoimien upseerille tiedustelua koskevasta juttuprojektista. Tämä tapahtui kuitenkin kolmisen kuukautta Pietiläisen tietopyynnön jälkeen.

Lue myös: HS:n päätoimittaja Kaius Niemi ei kiistä eikä vahvista tienneensä Viestikoekeskus-artikkelista ennen julkaisua – "Näitä yksityiskohtia varmasti käsitellään oikeudenkäynnissä"

Pyysi tietoa tiedusteluosaston erikoiskursseista

Helmikuussa lähettämässään tietopyynnössä Pietiläinen halusi Pääesikunnalta tietoa Viestikoekeskusta edeltäneen Viestikoelaitoksen henkilöstömäärästä ja budjetista.

Lisäksi hän pyysi tietoja suomalaisten kriisinhallintajoukkojen henkilötiedustelusta ja Puolustusvoimien tiedusteluosaston erikoiskursseista, jotka koskivat muun muassa sotavankien kuulustelua. Tietopyynnössä viitataan myös esitykseen, joka koskee Viestikoelaitoksen tarvetta gsm- ja internet-seurantaan.

Puolustusvoimat ei maaliskuussa 2017 valtaosin luovuttanut Pietiläiselle tämän pyytämiä tietoja, koska ne katsottiin salassa pidettäviksi. Hän myös yksilöi sellaista aineistoa, jota ei ollut arkistoitu diaarimerkinnöillä.

– Toimittaja Pietiläisen tietopyyntö koski muun muassa sellaista maanpuolustukseen ja sotilastiedusteluun liittyvää aineistoa, jota ei luonteensa vuoksi säilytetä arkistossa tai diarisoida ja/tai, jonka tiedon haltijapiiri on/oli ollut erittäin rajoitettu puolustusvoimissa, esitutkintamateriaalissa todetaan.

Ex-tiedustelupäällikkö: Tietopyyntö poikkeuksellinen

Puolustusvoimien silloinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp. Harri Ohra-aho kertoi poliisin tutkinnassa, että Pietiläisen tietopyynnössä viitattiin aineistoon, joka oli salaista eikä sitä ollut käsitelty julkisuudessa.

– Tämä pyyntö oli poikkeuksellisen yksityiskohtainen ja on poikkeuksellinen verrattuna urallani olleisiin muihin tietopyyntöihin, Ohra-aho kertoi kuulustelussa.

Tietopyynnön jälkeen Pääesikunta pyysi esitutkintamateriaalin mukaan KRP:ltä virka-apua mahdollista myöhempää tutkintaa varten. Tutkintapyynnön vuotoepäilystään se teki vasta joulukuussa 2017, hieman ennen Viestikoekeskusta koskevan jutun julkaisua. Tämä esitutkinta on yhä kesken.

Jutun julkaisusta seurasi toinen tutkintapyyntö, ja sen vuoksi Helsingin Sanomien toimittajia Tuomo Pietiläistä ja Laura Halmista sekä heidän esihenkilöään Kalle Silfverbergiä vastaan on nostettu syytteet turvallisuussalaisuuden paljastamisesta sekä turvallisuussalaisuuden paljastamisen yrityksestä. Varsinaisen oikeudenkäynnin on määrä alkaa ensi viikolla.

Kaikki syytetyt ovat kiistäneet syyllistyneensä rikoksiin. Puolustuksen mukaan tiedot on voitu saada julkisista lähteistä.

Helsingin Sanomia julkaiseva Sanoma Media Finland on STT:n enemmistöomistaja.