Oulun torihotelli: To­ri­ho­tel­lin kon­kurs­si seisoo yhä pai­kal­laan

Kulttuuri: Lau­la­ja-lau­lun­te­ki­jä Jussi Ha­ku­li­nen on kuollut

Tilaajille

Pu­hee­nai­he: Joh­taa­ko Metsien Suomi -kam­pan­ja har­haan? Met­sä­teol­li­suus ry:n met­sä­joh­ta­ja täh­den­tää vies­tin­nän pe­rus­tu­van fak­toi­hin.

Kalevan kokoama Sunnuntaikäräjät-raati ottaa tällä kertaa kantaa metsäalan viestintähankkeeseen, jonka väitetään antavan väärää kuvaa asioista.

Vihreiden kansanedustajat Jenni Pitko ja Satu Hassi ovat jättäneet kirjallisen kysymyksen valtion osallistumisesta Suomen Metsäyhdistyksen vetämän Metsien Suomi -kampanjan rahoittamiseen maa- ja metsätalousministeriön, Metsähallituksen ja Suomen Metsäkeskuksen kautta.

Kampanjan muina rahoittajina ovat muun muassa alan etujärjestöt kuten MTK ja Metsäteollisuus ry.