LIIKENNE: Poliisi py­säyt­ti yli 200 ki­lo­met­riä tun­nis­sa ajaneen kul­jet­ta­jan Li­min­gas­sa

MAASTOPALOT: Py­hä­jär­ven maas­to­pa­lo saatiin sam­mu­tet­tua – paloa epäil­lään ihmisen ai­heut­ta­mak­si

Tilaajille

Pu­hee­nai­he: Joh­taa­ko Metsien Suomi -kam­pan­ja har­haan? Met­sä­teol­li­suus ry:n met­sä­joh­ta­ja täh­den­tää vies­tin­nän pe­rus­tu­van fak­toi­hin.

Kalevan kokoama Sunnuntaikäräjät-raati ottaa tällä kertaa kantaa metsäalan viestintähankkeeseen, jonka väitetään antavan väärää kuvaa asioista.

Vihreiden kansanedustajat Jenni Pitko ja Satu Hassi ovat jättäneet kirjallisen kysymyksen valtion osallistumisesta Suomen Metsäyhdistyksen vetämän Metsien Suomi -kampanjan rahoittamiseen maa- ja metsätalousministeriön, Metsähallituksen ja Suomen Metsäkeskuksen kautta.

Kampanjan muina rahoittajina ovat muun muassa alan etujärjestöt kuten MTK ja Metsäteollisuus ry.