Rakentaminen: Ta­lo­teh­taan toi­mi­tus­joh­ta­ja ih­met­te­lee Oulun ahdasta kaa­voi­tus­ta

MM-kisat: Suvi Aherto on pais­ki­nut kaksi ja puoli vuotta hommia ko­ti­ki­so­jen on­nis­tu­mi­sen eteen

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Psy­kiat­ris­ten alojen ahdinko ei ole hel­pot­ta­mas­sa – jul­ki­sel­le puo­lel­le jää­nei­tä työn­te­ki­jöi­tä ei ar­vos­te­ta ja heidät ajetaan re­surs­si­pu­las­sa vä­sy­myk­seen

Hienoa, Ouluun avataan yksityinen psykiatriakeskus! (Kaleva 18.11.) Potilaiden hyvinvoinnin lisäksi yritys haluaa pitää huolta myös työntekijöistään. Tämä on äärimmäisen tärkeää, jotta psykiatrian erikoislääkärit jaksavat tehdä työtään, toisin kuin julkisella puolella.

Ei ole ihme, että tähän on tultu. Julkisella puolella erikoislääkärit uupuvat kovaan työtahtiin, päteviä psykiatreja ei saada riittävästi jakamaan työtaakkaa. On jo muodostunut negatiivinen noidankehä, osaajat lähtevät, eikä uusia saada tilalle työkuormituksen kasvaessa.