Pääkirjoitus: Mainio uutinen Suomen pel­loil­ta – hyvät sa­to­nä­ky­mät li­sää­vät huol­to­var­muut­ta

Oulun yliopisto: Pro­fes­so­ri teki po­lii­sil­le tut­kin­ta­pyyn­nön Oulun yli­opis­ton johdon toi­mis­ta

Tilaajille

Psy­kiat­ria ei hou­kut­te­le eri­kois­tu­via lää­kä­rei­tä – raskas työ ja kil­pai­le­via eri­kois­alo­ja huo­nom­pi palkka kar­kot­ta­vat

Oulun Peltolassa toimii lukuisia psykiatrian osastoja ja poliklinikka.
Oulun Peltolassa toimii lukuisia psykiatrian osastoja ja poliklinikka.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Psykiatrinen sairaanhoito on Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa ylikuormittunut ja rekrytointiongelmissa.

Koko maassa alaa uhkaa laajalti nykyisten psykiatrien korkea keski-ikä ja sitä seuraavat laajat eläköitymiset. Lisäksi julkiselta puolelta työvoimaa valuu kevyemmän työn ja parempien palkkojen perässä