Oulun vankila: Ha­luat­ko ostaa van­ki­lan? Ra­ken­nus tulee myyn­tiin ehkä jo lä­hi­vuo­si­na

Luitko jo tämän? : Leevi Me­ri­läi­nen, 20, päätyi Kärp­pien lii­ga­jouk­kueen maa­li­vah­dik­si mutkien kautta

Mainos: Mil­lai­sia luon­to­ju­tu­ja sinä ha­luai­sit lukea? Vastaa ja osal­lis­tu 100€ lah­ja­kor­tin ar­von­taan.

PPSHP:n alueel­la leik­kaus­ten ja hoi­det­ta­vien po­ti­lai­den määrät pu­to­si­vat viime vuonna, syn­ny­tys­ten määrä kasvoi – ko­ro­na­tuen an­sios­ta tulos oli yli­jää­mäi­nen

Koronaepidemia ei vaikuttanut uuden sairaalan rakentamiseen.
Koronaepidemia ei vaikuttanut uuden sairaalan rakentamiseen.
Kuva: Jarmo Kontiainen

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin (PPSHP) tulos oli viime vuodelta 2,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Tulos oli ylijäämäinen kuudetta vuotta peräkkäin, joten PPSHP:n taseessa on reilut 13 miljoonaa euroa käytettäväksi vaikeissa taloustilanteissa.

Tulos kääntyi ylijäämäiseksi valtiolta saadun noin 16 miljoonan euron suuruisen koronatuen ansiosta. Summasta palautettiin jäsenkunnille noin 2,8 miljoonaa euroa koronapotilaiden hoidon ja näytteenoton laskutuksen perusteella.

– Sairaanhoitopiirin toimintatuotot olivat 698,7 miljoonaa euroa. Summa ylitti budjetoidun, mutta sitä selittää koronatuki. Jos avustusta ei olisi saatu, olisimme jääneet reilusti arvioidusta ja tehneet alijäämäisen tuloksen, talousjohtaja Jarkko Raatikainen toteaa tiedotteessa.

Poikkeuksellinen vuosi näkyy etenkin hoidettujen potilaiden määrän pienenemisenä. OYSissa ja Oulaskankaalla oli 4,7 prosenttia vähemmän hoitojaksoja kuin edellisenä vuonna. Hoitopäiviä oli lähes kuusi prosenttia edellisvuotta vähemmän. Kaikkiaan hoidettuja potilaita oli noin 2 000 vähemmän, mitä budjetissa arvioitiin.

Sekä avohoitokäyntien että päivystyskäyntien määrä jäivät alle budjetoinnin. Koronanäytteentotot sisältyvät PPSHP:n mukaan käyntitilastoihin.

Leikkauksia tehtiin 5,5 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019. Määrän laskun taustalla oli leikkaustoiminnan lopettaminen keväällä kiireettömien operaatioiden osalta koronaepidemiaan varautuessa ja leikkaussalien ilmastointiremontin aiheuttama käyttökatkos. Synnytysten määrä taas kasvoi vuoden aikana 3,8 prosenttia.

Koronaepidemia aiheutti sairaanhoitopiirin alueella hoitojonoja. Elokuussa hoitoa yli puoli vuotta odottavien määrä nousi tuhanteen, mutta PPSHP:n mukaan jonot saatiin puolitettua syksyn aikana.

Uuden sairaalan rakentamiseen koronaepidemia ei vaikuttanut. PPSHP:n velkamäärä oli vuoden 2020 lopussa 312 miljoonaa euroa, kun se edellisvuoden lopussa oli 165 miljoonaa euroa.

Koronaepidemian vuoksi ensihoidon kustannukset kasvoivat. Pelastuslaitoksille maksettiin valmiuskorvauksia noin 1,5 miljoonaa euroa suunniteltua enemmän.

Lisäksi Oulun Keskuspesula Oy:n uudisrakentaminen ja toiminnan siirto Ruskoon olivat noin 20 miljoonan euron kokonaisinvestointi, josta PPSHP maksoi pesulayhtiölle 9,5 miljoonaa euroa korvauksena siirrosta ja vanhan rakennuksen lunastushintana.