Uusi luontomedia: Poh­joi­sen Polut tarjoaa tuhtia luet­ta­vaa ret­kei­ly­kan­sal­le

Tulospalvelu: Katso alue­vaa­li­tu­lok­sen yk­si­tyis­koh­dat

Kolumni
Tilaajille

Po­pu­laa­ri­kult­tuu­ri se­lät­tää nuoren lii­kun­ta­har­ras­tuk­sen

Vapaa-aikaa tahdittuu kavereiden rytmissä, Pauli Miettinen kirjoittaa.

Tutkin parhaillaan väitöskirjatyössäni nuorten vähäistä liikkumista ja elämäntyyliä. Aineistoni koostuu lähes 200 nuoren tutkimuskyselystä, nuorten vähäistä liikkumista koskevista eläytymiskirjoitelmista ja vähän liikkuvien nuorten haastatteluista.

Tutkimustulokseni osoittavat, että keskeiset nuorten vähäiseen liikkumiseen yhteydessä olevat tekijät ovat perhe ja vanhemmat, kaverit, urheiluseurojen kilpailutavoitteinen ja intensiivinen toiminta, koululiikunnan kielteiset kokemukset, koettu heikko liikunnallinen osaaminen, pärjääminen ja liikunnallinen pätevyys, loukkaantumiset ja liikuntavammat, liikuntapaikkojen ja–palvelujen heikko saavutettavuus, liikuntaharrastusten kalleus sekä kiinnostus populaarikulttuuriin.