Terveys: Ou­lu­lai­nen Olli Jun­tu­nen meni vat­sa­ki­vun takia lää­kä­riin, samalla löytyi keuh­ko­ve­ri­tulp­pa

Pääkirjoitus: Koulua ei saa uu­vut­taa uu­dis­tus­myl­lä­käl­lä

Po­lii­si­yli­joh­ta­ja Ko­leh­mai­sen mukaan tur­val­li­suut­ta ei voi enää jakaa ul­koi­seen ja si­säi­seen – po­lii­sil­la iso rooli hyb­ri­diuh­kien tor­jun­nas­sa

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen puhui poliisien valatilaisuudessa Poliisiammattikorkeakoulussa Tampereella perjantaina 3. kesäkuuta. Arkistokuva
Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmainen puhui poliisien valatilaisuudessa Poliisiammattikorkeakoulussa Tampereella perjantaina 3. kesäkuuta. Arkistokuva
Kuva: Pekka Lassila

Poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaisen mukaan Venäjän hyökkäys Ukrainaan on muuttanut turvallisuusympäristöämme pysyvästi. Tilanne heijastuu myös suomalaisten turvallisuuden tunteeseen, Suomen omiin turvallisuusratkaisuihin sekä poliisin toimintaan.

– Turvallisuutta ei voi enää jakaa kategorisesti ulkoiseen ja sisäiseen, kertoi Kolehmainen poliisien valatilaisuudessa perjantaina.

Kolehmaisen mukaan informaatiovaikuttaminen ja eriasteinen uhkailu, provosoidut mielenosoitukset, vahingonteot, haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten hyväksikäyttö, maahantulon välineellistäminen, pakotteiden kiertäminen, kyberiskut tai terroriteot voivat olla valtiollisen vaikuttamisen välineitä, siinä missä asevoimien käyttö.

Kolehmaisen mukaan hybridiuhille on leimallista epäsymmetriset ja tarkoitusperältään tietoisesti peitellyt toimet, jotka saatetaan kohdentaa alueille, joissa ei ole aivan selvää kenelle vastatoimet kuuluvat. Kyberuhissa puolestaan rikokset, rikolliset ja rikoshyöty liikkuvat valonnopeudella yli valtiorajojen.

– Kokonaisuuden näkeminen ja ymmärtäminen edellyttävät tehostettua seurantaa ja yhteistä tilannekuvaa. Hallinnolliset raja-aidat eivät saa olla sen esteenä, hän totesi.

Puolustusvoimien kanssa poliisi on rakentanut yhdessä kenttäjohtamisjärjestelmää ja drone-lennokkien torjuntakykyä.

Lainsäädäntö määrittää, miten uhkiin vastataan. Suomessa poliisi on sisämaassa, ennen varsinaisia tunnistettavia sotilaallisia toimia, lähes ainoa toimivaltainen viranomainen.

Virka-apusäännösten uudistuksen myötä poliisi voi pyytää käyttöönsä sotilaallista voimaa vakavissa yleistä järjestystä ja turvallisuutta vaarantavissa tilanteissa.

Poliisiylijohtaja Kolehmaisen mukaan vakavat väkivallanteot ovat pakottaneet muuttamaan toimintatapoja ja varustusta.

– Olemme panostaneet paljon siihen, että ensimmäisenä paikalle tulevalla poliisipartiolla on tieto, taito ja välineet kaikkiin tilanteisiin ja siten valmius pysäyttää välittömästi mikä tahansa ihmisiin kohdistuva vaarallinen toiminta tai rikos.