Joukkoliikenne: Pro­fes­so­ri: Työ­eh­to­so­pi­mus­ta ei tar­vit­se so­vel­taa, jos kul­jet­ta­jat ovat yrit­tä­jän ase­mas­sa

Pohteen säästöt: Liminka me­net­tää ter­veys­kes­kuk­sen

Luonto: Kii­min­gis­tä löytyi täysin tun­te­ma­ton sie­ni­la­ji

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan – tutustu ja hae tästä

Po­lii­si­tar­kas­ta­ja: Pe­rus­ope­tus­lain pykälä saattaa johtaa siihen, että kou­lus­sa ri­kok­sen tekevä voi jäädä ilman ri­kos­oi­keu­del­li­sia seu­raa­muk­sia

Koulussa rikoksen tekevä voi jäädä ilman rikosoikeudellisia seuraamuksia, koska nykyisessä lainsäädännössä on kaksoisrangaistavuuden kielto, kirjoittaa poliisihallituksen poliisitarkastaja Timo Kilpeläinen blogissaan.

Kilpeläinen nostaa asian esille viime päivien kouluväkivaltatapausten vuoksi.

Perusopetuslain mukaan sinä aikana, jolloin oppilasta vastaan on vireillä syyte yleisessä tuomioistuimessa, ei häntä vastaan samasta syystä saa aloittaa tai jatkaa kurinpitomenettelyä.

– Onko tässä riski myös toiseen suuntaan eli tuomioistuimet eivät voi tuomita oppilasta vakavasta rikoksesta, jos koulu on jo antanut tälle kurinpitorangaistuksen, Kilpeläinen kysyy kirjoituksessaan.

Poliisin tiedossa on Kilpeläisen mukaan tapauksia, joissa lievemmissä rikoksissa on tehty syyttämättäjättämispäätöksiä, koska samassa asiassa on jo annettu koulun kurinpitorangaistus.

– Kaksoisrangaistavuuden kiellolle on vahvat perusteet, mutta käytännön elämässä voidaan olla erikoisten tilanteiden edessä.

Kilpeläisen mukaan on myös epäselvää, tuleeko koulun perua oppilaan määräaikainen erottaminen, jos asia etenee esitutkinnasta syyteharkintaan, mutta tuomioistuin ei ole vielä antanut ratkaisuaan.

– Näissä tilanteissa tämä tarkoittaa, että vakavankin teon jälkeen oppilas pitää ottaa takaisin kouluun, hän kirjoittaa.

Kilpeläinen kertoo pykälän osoittautuneen poliisin kannalta haasteelliseksi, ja sitä tulisi tarkastella, jos perusopetuslakia päivitetään.

– Jos säädöksessä ei ole korjattavaa, niin ainakin asiasta tulisi saada selkeä toimintamalli ja tulkintaohje niin kouluille, syyttäjille ja tuomioistuimille, Kilpeläinen kirjoittaa.