Luitko jo tämän: Sä­de­sie­ni lymysi Oulun po­lii­si­ta­los­sa, po­lii­sin yk­si­näi­nen tais­te­lu päättyi äl­lis­tyt­tä­vään voit­toon kor­keim­mas­sa oi­keu­des­sa

Pääkirjoitus: Kou­lu-uh­kauk­set eivät koskaan ole hyvää "läp­pää"

Kalevan podcastit: Raksila on isojen muu­tos­ten edessä, mutta min­kä­lais­ten?

Poliisi myöntää Ylelle ar­vioi­neen­sa Elo­ka­pi­nan ai­heut­ta­man tur­val­li­suus­uhan Val­tio­neu­vos­ton linnan edus­tal­la väärin

Helsinki

Helsingin poliisi myöntää Ylelle arvioineensa Elokapinan mielenosoituksen aiheuttaman turvallisuusuhan Valtioneuvoston linnan edustalla väärin ja epäonnistuneensa tapahtumiin liittyvässä viestinnässä.

Apulaispoliisipäällikkö Heikki Kopperoisen mukaan poliisin ja valtioneuvoston valmiusyksikön tilannekuvat poikkesivat perjantai-iltapäivänä toisistaan.

Kopperoisen mukaan ristiriitainen viestintä johtuu väärinymmärryksistä, ei tietoisesta valehtelusta.

Poliisin kuva turvallisuustilanteesta on nyt tarkentunut, ja sen mukaan kaikki on ollut rauhallista Valtioneuvoston linnan sisällä.