Juuri nyt: Oulun kau­pun­gin­joh­ta­ja Seppo Määttä eroaa

Ruoka: Näin Oulussa saa jou­lu­pöy­tään mah­dol­li­sim­man eet­tis­tä lihaa

Koulukone: Lai­toim­me 45 Oulun koulua jär­jes­tyk­seen

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

Poliisi huo­lis­saan lasten ja nuorten huu­mei­den käytön kas­vus­ta – "Viime vuonna kasvoi eri­tyi­ses­ti nuorten tyt­tö­jen huu­mei­den käyttö"

Poliisihallitus on ohjeistanut poliisiyksiköitä puuttumaan nuorien huumeidenkäyttöön sakottamisen sijaan porrastetuilla toimenpiteillä.

Poliisihallitus on huolissaan erityisesti lasten ja nuorten huumeiden käytön kasvamisesta. Kuvituskuva.
Poliisihallitus on huolissaan erityisesti lasten ja nuorten huumeiden käytön kasvamisesta. Kuvituskuva.
Kuva: Vesa Joensuu

Poliisin tietoon tullut huumausainerikollisuus on kasvanut voimakkaasti viime vuosina. Erityistä huolta poliisille herättää lasten ja nuorten huumeiden käyttö. Poliisihallituksen mukaan 15–24-vuotiaiden nuorten huumekuolemien määrä kasvoi vuosien 2015–2019 välillä noin 30 prosenttia.

– Tilastojen valossa huumausaineiden käyttö on lisääntynyt kaikissa ikäryhmissä, myös lasten ja nuorten keskuudessa. Viime vuonna kasvoi erityisesti nuorten tyttöjen huumeiden käyttö, Poliisihallituksen ylikomisario Kari Siivo sanoo.

Poliisihallituksen havaintoa huumausaineiden käyttömäärien kasvusta tukevat myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) jätevesitutkimukset, joiden perusteella esimerkiksi amfetamiinin käyttömäärät ovat kasvaneet voimakkaasti vuodesta 2012, jolloin tutkimukset aloitettiin.

THL:n vuonna 2018 tekemän kyselytutkimuksen mukaan kannabis on Suomessa yleisimmin käytetty huumausaine, jota joskus kokeilleiden osuus 15–69-vuotiaassa väestössä oli 24 prosenttia. 25–34-vuotiaiden aikuisten ikäluokassa lähes puolet (44 prosenttia) oli joskus elämänsä aikana kokeillut kannabista.

Poliisi korostaa tiedotteessaan, että kannabiksen käyttö on erityisen haitallista nuoruusiässä ja sen runsas käyttö altistaa tutkitusti ahdistus- ja masennushäiriöiden kehittymiselle.

– Murrosiässä aivojen kehitys kohti aikuisen suorituskykyä on kiivasta ja siksi ne ovat myös erityisen alttiit päihteiden kaltaisille häiriötekijöille. Pitkäaikainen kannabiksen käyttö heikentää tarkkaavaisuutta ja muistia ja lisää onnettomuusriskiä. Runsas kannabiksen käyttö nuoruusiässä kaksinkertaistaa psykoosiin sairastumisen riskin ja on myös yhteydessä heikompaan koulumenestykseen ja syrjäytymisuhkaan, Siivo kertoo.

Rikosylikomisario Siivon mukaan poliisi suuntaa toimenpiteitään erityisesti nuorten kohdalla enemmän ennaltaehkäisevään työhön. Poliisihallitus on ohjeistanut poliisiyksiköitä puuttumaan nuorien huumeidenkäyttöön sakottamisen sijaan porrastetuilla toimenpiteillä.

Porrastettuja toimenpiteitä ovat esimerkiksi ensimmäistä kertaa käyttörikoksesta kiinnijääneiden puhuttamiset ja syyttäjän järjestämät neuvottelut.

Poliisin antamien sakkovaatimusten määrä laski vuonna 2020 noin yhdeksän prosenttia vuoteen 2019 verrattuna. Hoitoonohjauksia kirjattiin moninkertaisesti verrattuna aiempaan. Huumausaineen käyttörikoksen merkintä säilyy poliisin rekisterissä viisi vuotta.

– Täytyy muistaa, että sillä voi kuitenkin olla kauaskantoisia seurauksia tulevaisuuteen. Esimerkiksi työtä hakiessa työnantajat lähes aina teettävät huumausaineseulan ja tekevät perusmuotoisen henkilöturvallisuusselvityksen, Kari Siivo muistuttaa.