Kylät: Lai­ta­saa­ren asuk­kaat kehuvat omaa idyl­liään

Sää: Kolea kesäsää vaihtuu ensi vii­kol­la läm­pi­mään

Huumeet: Kier­sim­me aut­ta­jien kanssa huu­mei­den käyt­tö­pai­kat Oulun kes­kus­tas­sa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi + Lauantai 15,90 €/kk

Poh­jois-Poh­jan­maan yk­sin­yrit­tä­jil­lä on kovia kas­vu­ha­lu­ja – kei­noi­na uudet tuot­teet ja pal­ve­lut

Pohjois-Pohjanmaan yksinyrittäjillä on poikkeuksellisen suuri kasvuhalukkuus, kertoo uusi kyselytutkimus.

Pohjois-Pohjanmaan yksinyrittäjillä on poikkeuksellisen suuri kasvuhalukkuus, kertoo uusi kyselytutkimus.

Kyselyyn vastanneista maakunnan yksinyrittäjistä jopa 70 prosenttia ilmoittaa tavoittelevansa maltillista tai voimakasta kasvua. Koko maassa vastaava lukema on 14 prosenttiyksikköä matalampi.

Pohjois-Pohjanmaalla kasvun keinoina nähdään erityisesti uusien tuotteiden tai palveluiden lanseeraaminen. Sen nimesi kasvun keinoksi tasan puolet vastanneista.

Pohjois-Pohjanmaan vastaajista 53 prosenttia ilmoittaa mahdollisesti palkkaavansa työväkeä, jos saisi yksinyrittäjille suunnatun rekrytointitukikokeilun mukaisen tuen. Koko maassa lukema oli kahdeksan prosenttiyksikköä matalampi.

– Nyt olisi erittäin tärkeää tarttua alueen yksinyrittäjien kasvuhalukkuuteen ja tuoda kaikki kasvua tukevat palvelut yrittäjien näkyville ja saataville, kommentoi Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien toimitusjohtaja Marjo Kolehmainen.

– Kyselyn mukaan alueemme yksinyrittäjät haluavat kasvaa voimakkaasti, mikä tarkoittaa myös valtakunnallista suurempaa kiinnostusta palkata se ensimmäinen työntekijä, jatkaa Kolehmainen.

Jaksamisen haasteita

Pohjois-Pohjanmaalla hieman suurempi osa kyselyyn vastanneista on kokenut jaksamisen haasteita jossakin yritystoiminnan vaiheessa. Heitä oli maakunnassa 61 prosenttia, koko koko maan vastaavat luku oli 54 prosenttia.

Sijaisen löytäminen poissaolojen ajaksi koetaan vaikeaksi. Pohjois-Pohjanmaan vastaajista 17 prosenttia ilmoitti, että tiedossa olisi sijainen poissaolojen ajaksi. Vastaava lukema koko maan vastaajista oli 24 prosenttia.

– Yksi iso huolenaihe nousi esille yksinyrittäjille tehdyssä kyselyssä, sillä työterveyshuollon sopimusta tai edes vakuutusta ei ole tehty eikä otettu, kertoo Pohjois-Pohjanmaan Yrittäjien hallituksen jäsen ja Yksinyrittäjäryhmän puheenjohtaja Kirsi Paldanius.

Kun tähän yhdistetään minimi yrittäjien eläkevakuutus, se on Paldaniuksen mukaan omiaan lisäämään yksinyrittäjän huolikuormaa.

Pohjois-Pohjanmaalta Yksinyrittäjäkyselyyn vastasi 109 henkilöä. Suomen Yrittäjät tekee kyselyn kolmen vuoden välein.