Vanhat kuvat: Hurjia vaah­to­bi­lei­tä ja rentoja hip­hop­pa­rei­ta 2000-lu­vun poh­joi­ses­sa

Ulkoilu: Hie­ta­saa­ren hal­ko­au­to­maat­ti kerää kehuja ja puut käyvät kau­pak­si

Poh­jois-Poh­jan­maan Kult­tuu­ri­ra­has­tol­ta en­nä­tys­mää­rä apu­ra­ho­ja – katso lista kai­kis­ta apu­ra­han saa­jis­ta

Apurahoina, palkintona ja taidelahjoituksena jaettiin 745 000 euroa.

Pohjois-Pohjanmaan Kulttuurirahasto myönsi apurahoja 61 hakijalle 574 hakemuksen joukosta.  Jakovaraa kasvattivat tänä vuonna Marja-Leena Mujeen testamenttiin pohjaavat nimikkoapurahat, joita myönnettiin neljä, yhteismäärältään 57 000 euroa. Jakosummassa oli mukana myös erityinen Kulttuurirahaston koronatuki, jonka suuruus oli 23 000 euroa.

Rahaston Kärkihankkeena myönnettiin 40 000 euroa kuvataiteilija Pia Hentusen johtamalle neljän taiteilijan työryhmälle. Apuraha kohdistuu taiteelliseen työskentelyyn ja Täyttymys-näyttelyn järjestämiseen Tyrnävällä sijaitsevassa Pottuhallissa.

26 000 euron suuruisen kokovuotisen työskentelyapurahan saivat muun muassa filosofian maisteri Lauri Moilanen suisidaalimurhaa rikollisuuden ilmiönä Suomessa käsittelevään väitöskirjatyöhön, kirjailija Essi Kummu romaanin kirjoittamiseen, kasvatustieteiden maisteri Kaisu Alamikkelä avoimen oppimisympäristön arkea ja uudenlaisen toimintakulttuurin muodostumista käsittelevään väitöskirjatyöhön sekä taiteen maisteri Eija Ranta liiketaidetyöskentelyyn eri-ikäisten hailuotolaisten kanssa.

Rahasto jakoi myös useita apurahoja kotiseututyöhön. 10 000 euroa sai muun muassa graafinen suunnittelija Ilpo Koskela hankkeeseen, jossa Oulun linnan historia herää eloon sarjakuvan sekä kuvituksen keinoin. Siikalatvan kunta sai 9 500 euroa hankkeeseen, jossa toteutetaan Hätämaan tietäjänä tunnetun Juho Luomajoen (1843‒1914) elämästä ja työstä kertova näyttely.

Taidetta hoitolaitoksiin -erityisapurahat myönnettiin Pohjois-Pohjanmaalla nyt toisen kerran. Apurahan saivat muun muassa musiikin maisteri Janne Jääskelä hoivamusiikkityön kehittämiseen Nivalassa ja Pyhäjärvellä (10 000 euroa) sekä musiikin maisteri Mika Ryhtä työryhmineen (8 000 euroa) hoitolaitoksiin ja vastaanottokeskuksiin suuntautuvan konserttikiertueen järjestämiseen. Apuraha myönnettiin myös Oulussa jo 15. kerran järjestettävälle Irish Festival of Oululle.

Kaikki apurahan saajat:

Humanistiset tieteet

Fil. maisteri Tuuli Matila toisen maailmansodan suomalaisia sotavalokuvia käsittelevään väitöskirjatyöhön, Karl Ivar Rinteen rahastosta, 13 000 euroa

Fil. maisteri Lauri Moilanen suisidaalimurhaa rikollisuuden ilmiönä Suomessa 1600–1800-luvuilla käsittelevään väitöskirjatyöhön, Fanny ja Yrjö Similän rahastosta, 26 000 euroa

Fil. maisteri Riikka Tumelius kielenoppimisen suunnittelua digitalisoituvissa ympäristöissä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Fanny ja Yrjö Similän rahastosta, 26 000 euroa

Yhteensä 65 000 euroa

Kasvatustieteet

Kasvatust. maisteri Kaisu Alamikkelä avoimen oppimisympäristön arkea ja uudenlaisen toimintakulttuurin muodostumista käsittelevään väitöskirjatyöhön, 26 000 euroa

Kasvatust. maisteri Veli-Mikko Kauppi kasvatusta älykkäänä toimintana käsittelevään väitöskirjatyöhön, 26 000 euroa

Kasvatust. maisteri Riikka Kess varhaiskasvatuksen opettajuutta pohjoisessa käsittelevään väitöskirjatyöhön, 13 000 euroa

Yhteensä 65 000 euroa

Kirjallisuus

Fil. tohtori Juha-Pekka Alarauhio runoepiikan viestintää käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, 7 500 euroa

Fil. maisteri Essi Kummu romaanin kirjoittamiseen ja siitä toteutettavan elokuvan käsikirjoittamiseen, Marja-Leena Mujeen nimikkoapurahana, 26 000 euroa

Fil. maisteri Heidi Tihveräinen ja fil. maisteri Lauri Sallamo kaunokirjallisuuden suomentamiseen 9 000 euroa

Fil. lis. Petri Vartiainen kirjalliseen työskentelyyn, Marja-Leena Mujeen nimikkoapurahana, 4 500 euroa

Fil. tohtori Anneli Yliherva ja taidepedagogi Katja Suvilehto autisminkirjoa käsittelevän tarinallisen tietokirjan kirjoittamiseen ja kuvittamiseen, Marja-Leena Mujeen nimikkoapurahana 6 500 euroa

Yhteensä 53 500 euroa

Kotiseututyö

Graafinen suunnittelija Ilpo Koskela Oulun linnan historiaa käsittelevän sarjakuvan ja kuvituksen toteuttamiseen, Fanny ja Yrjö Similän rahastosta 10 000 euroa

Siikalatvan kunta Hätämaan tietäjänä tunnetun Juho Luomajoen (1843 - 1914) elämästä ja työstä kertovan näyttelyn toteuttamiseen 9 500 euroa

Dipl.ins. Antti Viitala Pohjois-Pohjanmaan esihistoriallisten jätinkirkkojen valokuvaukseen ja dokumentointiin 6 500 euroa

Yhteensä 26 000 euroa

Kuvataiteet & arkkitehtuuri

Valokuvaaja Jaani Föhr taiteelliseen työskentelyyn ja näyttelyn järjestämiseen 3 500 euroa

Tait. maisteri Markku Heikkinen teosofi Yrjö Kallisesta kertovan dokumenttielokuvan käsikirjoittamiseen 10 000 euroa

Kuvataiteilija Pia Hentunen ja työryhmä Täyttymys-näyttelyn sekä taiteellis-filosofisen kesäkoulun järjestämiseen Tyrnävän Pottuhallissa, Kärkihankkeena, 40 000 euroa

Tekn. tohtori Aulikki Herneoja ja tekn. tohtori Sari Hirvonen-Kantola pohjoismaisen arkkitehtuurisymposiumin järjestämiseen Oulussa 7 000 euroa

Teol. tohtori Meri-Anna Hintsala etnistä vanhoillislestadiolaisuutta käsittelevään installaatiotaiteeseen kirkkotiloissa Oulussa ja pääkaupunkiseudulla 3 000 euroa

Taidemaalari Jari Huhta taiteelliseen työskentelyyn, Karl Ivar Rinteen rahastosta 13 000 euroa

Kuvataiteilija AMK Heidi Kesti ja valokuvaaja Tiina Wallin kulutuskriittisen Kaatopaikka-projektin sekä Viimeiset keisarilliset -päähineprojektin toteuttamiseen 24 000 euroa

Tait. maisteri Heikki Länkinen näyttelyn toteuttamiseen 2 000 euroa

Valokuvaaja Janne-Pekka Manninen taiteelliseen työskentelyyn ja Tuira people -valokuvateoksen kuvaamiseen Oulun Tuirassa 26 000 euroa

Tait. maisteri Karoliina Niemelä ja työryhmä Solaris-monimediateoksen toteuttamiseen, Aune ja Alfred Rossin rahastosta 12 000 euroa

Oulun Musiikkivideofestivaalit ry projisointilaitteiston hankintaan 5 000 euroa

Yhteensä 145 500 euroa

Lastenkulttuuri

Fil. maisteri Sanna-Maija Karjalainen, muusikko Lauri Marjakangas ja fil. maisteri Riitta Johanna Laitinen Pikkuveli ja mainio harharetki -musiikkiteatterinäytelmän toteuttamiseen ja työpajojen järjestämiseen 7 500 euroa

Kuvittaja Tiina Konttila lastenkirjan kirjoittamiseen ja kuvittamiseen, Marja-Leena Mujeen nimikkoapurahana 7 000 euroa

Oulun Elokuvakeskus ry lasten- ja nuortenelokuvafoorumin järjestämiseen Oulun 39. kansainvälisellä lasten- ja nuortenelokuvien festivaalilla 12 000 euroa

Oulun Sarjakuvaseura ry Oulun Sarjakuvafestivaalin lastentapahtumien ja -näyttelyn järjestämiseen, Marja-Leena Mujeen apurahana 10 000 euroa

Kasvatust. maisteri Leena Poikela lasten sosiaalis-emotionaalisia taitoja käsittelevän pedagogisen laulukirjan ja äänitteen loppuunsaattamiseen 4 500 euroa

Tuiran kamarikuoro ry Metsä meidän -konsertin toteuttamiseen 14 500 euroa

Yhteensä 55 500 euroa

Luonnontieteet

Fil. maisteri Niina Kotavaara osaavan työvoiman liikkuvuutta kaupunkiseutujen vetovoiman näkökulmasta käsittelevään väitöskirjatyöhön, Oulun ylioppilasrahastosta 13 000 euroa

Fil. maisteri Ari Pyykkönen paramagneettisen NMR:n teoriaa ja laskennallisia menetelmiä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Aino Soiliksen rahastosta 26 000 euroa

Yhteensä 39 000 euroa

Lääketiede

Lääket. kand. Jaakko Hanhivaara lannerangan välimuotonikamien yleisyyttä, niihin liittyviä radiologisia löydöksiä ja potilaiden kokemia alaselkäoireita käsittelevään väitöskirjatyöhön 3 500 euroa

Terveystiet. maisteri Laura Heikkilä urheiluseuratoimintaan osallistuvien nuorten ruokailutottumuksia käsittelevään väitöskirjatyöhön 13 000 euroa

Lääket. lis. Salla Karjula munasarjaoireyhtymää sairastavien naisten psyykkistä terveyttä ja elämänlaatua käsittelevään väitöskirjatyöhön 4 500 euroa

Lääket. lis. Ari Pelli sydänsähkökäyrän ennustevaikutuksia rytmihäiriötahdistinpotilaille käsittelevään väitöskirjatyöhön 7 000 euroa

Hammaslääket. lis. Paula Tegelberg metabolisen oireyhtymän ja sen eri komponenttien yhteyttä hampaiden kiinnityskudossairauksiin käsittelevään väitöskirjatyöhön 7 000 euroa

Yhteensä 35 000 euroa

Näyttämötaiteet

Sirkustaiteilija Milla Kurronen ja sirkustaiteilija Hanna Moisala Vagabond-nykysirkusteoksen toteuttamiseen ja kyläkiertueen järjestämiseen, Iikka Kaakisen rahastosta 13 000 euroa

Sirkustaiteilija Pihla-Maaria Ojala ja sirkustaiteilija Ilkka Kemppinen Albert-katusirkusesityksen toteuttamiseen 8 500 euroa

Oulun Seudun Lausujat ry 50-vuotisjuhlavuoden runoklubien järjestämiseen 3 500 euroa

Tait. maisteri Eija Ranta liiketaidetyöskentelyyn eri-ikäisten hailuotolaisten kanssa 26 000 euroa

Fil. maisteri Tanja Salo, kasvatust. maisteri Saija Laukka ja fil. maisteri Tanja Seppälä klovneria-aiheisen seminaariviikonlopun järjestämiseen Oulussa 4 500 euroa

Näyttelijä Tuula Väänänen Nainen Oulussa - valokuvaaja Ina Liljeqvististä kertovan monologin käsikirjoittamiseen ja ohjaamiseen, Marja-Leena Mujeen nimikkoapurahana 3 000 euroa

Yhteensä 58 500 euroa

Säveltaiteet

Mus. maisteri Janne Jääskelä hoivamusiikkityön kehittämiseen Nivalassa ja Pyhäjärvellä, Taidetta hoitolaitoksiin -apurahana 10 000 euroa

Kulttuurituottaja AMK Wuokko Kärki ja tuottaja Miika Oksanen Romperock-tapahtuman järjestämiseen Oulaisissa, Aino Soiliksen rahastosta 4 000 euroa

Muusikko Miia Laitinen ja mus. kand. Anne-Mari Kanniainen Marías del Amor -duon promomateriaaliin ja kiertueen toteuttamiseen 3 000 euroa

Musiikinopiskelija Helmi Niemelä viulun ja jousen hankintaan, Aino Soiliksen rahastosta 4 000 euroa

Nykymusiikkiseura Lokakuu ry Uuden Musiikin Lokakuu 2020 -nykymusiikkifestivaalin järjestämiseen 21 500 euroa

Mus. maisteri Mika Ryhtä ja työryhmä hoitolaitoksiin ja vastaanottokeskuksiin suuntautuvan konserttikiertueen järjestämiseen, Taidetta hoitolaitoksiin -apurahana 8 000 euroa

Fil. tohtori Pirkko Saarikivi ja merkonomi Lasse Molin Kuusamon Käylän kyläkanttorin urkujen kunnostamiseen ja juhlakonsertin toteuttamiseen 5 000 euroa

The Irish Music Society of Oulu ry The Irish Festival of Oulun 15-vuotisjuhlavuoden tapahtumien järjestämiseen 12 000 euroa

Musiikinopiskelija Susanna Törmänen huilun hankintaan 15 000 euroa

Lasten ja nuorten erityisohjaaja Joni Virtanen (Monica Pirttilä) musiikkityöpajojen laitteiston hankkimiseen 2 500 euroa

Ylivieskan seudun kanteleyhdistys ry Kanteleviikko XIII -tapahtuman järjestämiseen 4 000 euroa

Yhteensä 89 000 euroa

Taloustieteet

M.Sc. Adeleye Adetunji joustavuuden merkitystä Suomen energiajärjestelmässä käsittelevään väitöskirjatyöhön (8.000) ja Längmanin yrittäjärahastosta (18.000) 26 000 euroa

M.B.A. Bibi Akram Hatami Boroun vapaaehtoistyön avulla tehtävää vastuullista liiketoimintaa käsittelevään väitöskirjatyöhön, Oulun Osuuspankin ulkomaanopintorahastosta 13 000 euroa

Kauppat. tohtori Lotta Haukipuro innovaatiojohtamista ja loppukäyttäjien osallistamista tuote- ja palvelukehityksessä käsittelevään väitöksen jälkeiseen tutkimukseen, Fanny ja Yrjö Similän rahastosta 3 000 euroa

Kauppat. maisteri Erkki Lassila Toronton kansainväliseen Critical Perspectives on Accounting -konferenssiin osallistumiseen 2 000 euroa

M.Sc. Mahmoud Mohamed ekosysteemipohjaisia massadata-alustojen liiketoimintamalleja connected health -paradigman ympärillä käsittelevään väitöskirjatyöhön, Niilo Ryhdän rahastosta 26 000 euroa

Yhteensä 57 000 euroa

Tekniset tieteet

Dipl.ins. Jenna Hietaharju kalvoerotusprosessien suunnittelua ja mallintamista etenkin biojalostamoympäristöissä käsittelevään väitöskirjatyöhön 13 000 euroa