Pih­la­ja­lin­na Hai­luo­don kunnan ter­veys­pal­ve­lu­jen tuot­ta­jak­si – sopimus koskee lää­kä­ri­pal­ve­lui­ta, hoi­to­hen­ki­lö­kun­ta jatkaa kunnan työn­te­ki­jöi­nä

Pihlajalinna lähtee tuottamaan ja kehittämään Hailuodolle terveydenhuollon palveluja, jotka vastaavat erityisesti pienen kunnan tarpeisiin. Hailuodossa on noin tuhat asukasta.

Hankintaan kuuluvat muun muassa yleislääkärin lähipalvelu, vastuulääkäripalvelu ikäihmisille, hoitaja-avusteinen etälääkäripalvelu sekä hoidontarpeen arviointi. Sopimus koskee lääkäripalveluita. Hailuodon oma hoitohenkilökunta jatkaa kunnan omina työntekijöinä.

Hailuodon kunnan perusturvajohtajan Pia Piispasen mukaan jatkossa panostetaan erityisesti hoitoketjujen sujuvuuteen ja laatuun. Kuntalaisten näkökulmasta asiat terveydenhuollossa muuttuvat yhteystietojen osalta, mutta terveysaseman tuttu henkilökunta on edelleen osaltaan vastaamassa hoidosta.

Palvelutuotanto alkaa 1. kesäkuuta 2021, ja sopimuskausi päättyy 31. toukokuuta 2023. Lisäksi hankintaa on mahdollista jatkaa kahdella vuoden mittaisella optiokaudella.