Kolumni: Itämeri on Suomen elä­män­lan­ka, jonka häi­riöi­hin on nyt vii­sas­ta va­rau­tua

Hirvikolarit : Kimmo Hyyppä törmäsi sadan ki­lo­met­rin tun­ti­vauh­dil­la hir­veen, jota hän ei nähnyt missään vai­hees­sa

Tilaajille

Pie­nem­mäs­sä osuus­pan­kis­sa ei isom­pien fuusio hät­käy­tä – "Seu­ra­taan ti­lan­net­ta ja toi­mi­taan omista läh­tö­koh­dis­ta"

Pankkien fuusiot ovat osuuspankkikentässäkin lisääntyneet ja niitä tapahtuu jatkuvasti.

Suunnitellun pankkifuusion ulkopuolelle jäisi vajaat 20 Pohjois-Pohjanmaan ja Lapin osuuspankkia.

Muun muassa Pudasjärven Osuuspankki olisi ulkopuolella olevien joukossa.