Ilmastonmuutos: Ra­port­ti: Ete­lä-Suo­mes­sa lunta ja pak­ka­sia esiin­tyy jat­kos­sa yhä har­vem­min, poh­joi­ses­sa lu­mi­mää­rä voi jopa li­sään­tyä

Rakentaminen: Ter­veel­li­sem­piä ja tur­val­li­sem­pia ra­ken­nuk­sia luvassa - Oulussa aloi­te­taan ra­ken­nus­ter­veys­tee­man DI-kou­lu­tus

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Per­hei­den hy­vin­voin­ti­suun­ni­tel­ma val­mis­te­luun Oulun uuden val­tuus­ton työ­lis­tal­le

Oulun kaupungin palveluja lapsille ja nuorille on ohjannut viimeisen neljän vuoden aikana Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2018–2021, jonka avulla on varmistettu lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvän toiminnan tavoitteellisuus, pitkäjänteisyys ja yhteistyö eri toimijoiden välillä.

Hyvinvointipalvelujen käyttösuunnitelma vuodelle 2021 on toinen palvelujen järjestämistä linjaava asiakirja, jonka mukaan lasten, nuorten ja perheiden palveluiden kehittämistyö linkittyy vahvasti Oulun kaupungin ja Oulun yliopistollisen sairaalan lasten ja nuorten palveluiden integraatioselvitykseen ja POPsoten lasten, nuorten ja perheiden kehittämisohjelmaan, jota toteutetaan yhdessä hyvinvointipalveluiden, sivistys- ja kulttuuritoimen sekä sairaanhoitopiirin kanssa.