Tilaajille

Pe­rä­me­rel­lä mit­taus­his­to­rian kor­keim­mat typpi- ja fos­fo­ri­pi­toi­suu­det – Pi­toi­suu­det ovat edel­leen muihin me­ri­aluei­siin ver­rat­tu­na al­hai­sia

-
Kuva: Katja Lehto/arkisto

Perämerellä on mitattu historian korkeimmat typpi- ja fosforipitoisuudet. Mittaustulokset havaittiin merentutkimusalus Arandan vuotuisella talviseurantamatkalla.

Arandan matkalla tutkittiin Suomen merialueiden fysikaalista ja kemiallista tilaa sekä haitallisten aineiden pitoisuuksia. Perämeren lisäksi fosforipitoisuuksien havaittiin nousseen muillakin merialueilla.