Koronasuositukset: Etä­työ­suo­si­tus palaa Ouluun, mas­ki­suo­si­tus koskee myös kouluja

Opiskelijat: Yli­opis­ton ja am­mat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­jat juh­li­vat yhdessä syys­kuus­sa Kuu­si­saa­res­sa

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

PEFC-ser­ti­fioin­ti pa­ran­taa ym­pä­ris­tön tilaa

Onpas valtion virastojen virkamiehiltä melkoista myllytystä. Sertifioinnin tarkoitushan on parantaa metsien käytön kestävyyttä kaikilla kestävyyden osa-alueilla: taloudellinen, ekologinen, sosiaalinen ja kulttuurinen. Nämä toimet maksaa metsänomistaja.

Nykyisellään voimassa olevan PEFC-sertifioinnin toimissa metsänomistajien panostukset ovat kymmenissä miljoonissa euroissa vuosittain. Nyt tehdyn päivityksen myötä nämä panostukset entisestään lisääntyvät. Nykyiselläkin kriteeristöllä ja toiminnalla on pystytty käytännössä pysäyttämään metsälajien uhanalaistuminen, mikä on ollut tavoitekin.