Koronasuositukset: Etä­työ­suo­si­tus palaa Ouluun, mas­ki­suo­si­tus koskee myös kouluja

Opiskelijat: Yli­opis­ton ja am­mat­ti­kor­kea­kou­lun opis­ke­li­jat juh­li­vat yhdessä syys­kuus­sa Kuu­si­saa­res­sa

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Parasta ve­to­voi­maa ovat tyy­ty­väi­set asuk­kaat ja yrit­tä­jät

Oululla on mahdollisuus tarjota ja toteuttaa monipuolisia asuinalueita. On tilaa ja rauhaa tarjoava maaseutu, turvalliset lähiöt ja eläväinen kaupunkikeskusta. Erilaiset ympäristöt tarjoavat mahdollisuuden erilaisten ihmisten hyvinvoinnille ja kotiutumiselle. Se on kaupunkimme rikkaus.

Alueiden elinvoimaa voimme tukea riittävillä, hyvin saavutettavilla ja tarpeen mukaisilla palveluilla.