Henkilöt: Ou­lu­lai­nen Henna Van­ha­nen on Suomen paras juok­si­ja ikä­luo­kas­saan, yöt hän työs­ken­te­lee OYSissa

Henkirikokset: Mies tuo­mit­tiin yli 10 vuo­dek­si van­keu­teen Kon­tin­kan­kaan taposta

Hoitojonot: Laki pa­kot­taa yö­vuo­ron lää­kä­rit päi­väk­si unille, mikä pa­hen­taa OYSin leik­kaus­sa­lien hen­ki­lös­tö­pu­laa

Mainos: Tilaa tästä Kaleva Digi 13,90 €/kk

PAM on hy­län­nyt val­ta­kun­nan­so­vit­te­li­jan so­vin­toe­si­tyk­sen, sii­voo­jien ja kiin­teis­tön­hoi­ta­jien lakko alkoi

PAMin mukaan ehdotuksen mukaiset korotukset eivät olisi parantaneet riittävästi alan työntekijöiden toimeentuloa.

Siivooja Pyhäjoen kunnanvirastolla
Siivooja Pyhäjoen kunnanvirastolla
Kuva: Vesa Joensuu

Palvelualojen ammattiliitto PAM on hylännyt valtakunnansovittelijan sovintoesityksen. Siivoojien ja kiinteistönhoitajien lakko alkaa tänään torstaina, ja se kestää lauantaihin. Lakko koskee noin 2 500:aa työntekijää.

Valtakunnansovittelija kertoo Twitterissä, että sovittelua jatketaan ensi viikolla.

PAM on antanut myös muita lakkovaroituksia. Toinen lakko olisi 23.–24. maaliskuuta, jos sopuun ei sitä ennen päästä. Lakko koskisi yhteensä 16:ta alan yritystä, ja sen piirissä olisi tuolloin noin 25 000 siivoojaa ja kiinteistönhoitajaa.

PAM päätti keskiviikkona myös kolmannesta kiinteistöpalvelualan lakosta, joka koskisi alan suurimpia yrityksiä. Lakko toteutuu 30.3.–1.4., ellei sopua palkankorotuksista ja työehdoista synny ennen sitä. Lakon piirin kuuluu noin 27 000 työntekijää 18 yrityksessä.

PAM ja Kiinteistötyönantajat ovat neuvotelleet alan uudesta työehtosopimuksesta tammikuusta alkaen. Alan aiempi työehtosopimus päättyi helmikuun lopussa.

Palvelualojen ammattiliiton puheenjohtaja Annika Rönni-Sällinen sanoo tiedotteessa, että ehdotusta ei voitu hyväksyä, koska se ei korottanut riittävästi pienimpiä palkkoja.

– Tämän sovintoehdotuksen mukaiset korotukset eivät olisi parantaneet riittävästi alan työntekijöiden toimeentuloa, joka on ollut pitkään jo liian heikko. Työstä pitää saada palkka, jolla tulee toimeen myös kiinteistöpalvelualalla, hän sanoo.

Työnseisaukset eivät koske hätätyötä eivätkä tehtäviä, joissa ne vaarantaisivat yhteiskunnalle elintärkeitä toimintoja tai aiheuttaisivat yleiselle edulle huomattavaa vahinkoa. Työnantajien tulee hakea näihin erillistä poikkeuslupaa Palvelualojen ammattiliitosta.

Ehdotus olisi tuonut 4,3 prosentin palkankorotukset tänä vuonna

Valtakunnansovittelijan sovintoesitys olisi ollut kaksivuotinen, ja sopimuskausi olisi ulottunut maaliskuun loppuun vuoteen 2025 asti. Valtakunnansovittelijan sovintoehdotuksen mukaan yleiskorotus henkilökohtaisiin palkkoihin olisi ollut tänä vuonna 4,3 prosenttia ja ensi vuonna 1,8 prosenttia.

Ehdotuksen mukaan ilta-, yö-, ja vuorotyölisiä, päivystyskorvauksia ja ryhmänvanhimman vastuulisiä olisi korotettu 4,3 prosenttia toukokuun alusta lähtien ja 1,8 prosenttia ensi vuonna.

Luottamusmiehen ja työsuojeluvaltuutetun korvauksia olisi ehdotuksen mukaan korotettu 6,1 prosenttia toukokuusta lähtien.

Ehdotus ei sisältänyt kertaerää, mutta kertaerää vastaava yhden prosentin palkkoja korottava vaikutus on huomioitu aikaistamalla ensimmäisen vuoden palkankorotusajankohtaa.

Lue lisää: PAM antanut va­roi­tuk­set kah­des­ta kiin­teis­tö­pal­ve­lu­alaa kos­ke­vas­ta lakosta – Näin vai­ku­tuk­set näkyvät Oulussa