Ylennykset: Tässä on re­ser­vin ylen­nyk­siä it­se­näi­syys­päi­vä­nä – katso, ketkä poh­jois­suo­ma­lai­set on ylen­net­ty

Lukijalta
Mielipidekirjoitus
Tilaajille

Pa­lo­mies­ka­len­te­ri­ko so­pi­ma­ton, yrit­tää­kö can­cel-kult­tuu­ri jälleen kieltää yhden hyvän asian?

Kalevassa 19.11. julkaistussa, pelastusalan tasa-arvoa käsittelevässä artikkelissa pelastusylijohtaja Kimmo Kohvakka lausui mies- ja naiskalentereiden olevan seksistisiä, eivätkä edusta sitä julkisuuskuvaa, jota pelastusala haluaa edistää.

Pelastusylijohtajan tulee tietenkin koittaa ohjata kansalaisille pelastusalasta muodostuvaa vaikutelmaa, mutta mielestäni palomies- ja naiskalenterit parantavat alan julkisuuskuvaa.