Vaalikone: Löydä sinulle sopivin ehdokas Kalevan vaa­li­ko­nees­ta

Syntyvyys: Syn­ty­vyys painui pak­ka­sel­le Poh­jois-Poh­jan­maal­la en­sim­mäis­tä kertaa 150 vuoteen

Koti-Kaleva: Ou­lu­lais­ko­dis­sa lapset saavat leikkiä ja näkyä joka pai­kas­sa

Mainos: Jakajaksi Kaleva Mediaan kesän ajalle - tutustu ja hae tästä

Päivi Räsänen puo­lus­tau­tui oi­keu­des­sa: "Ha­lu­sin lisätä ym­mär­rys­tä niitä koh­taan, jotka tun­te­vat vetoa samaa su­ku­puol­ta olevia koh­taan"

Syyttäjät vaativat Räsäselle sakkoja kolmesta kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

Helsinki

Helsingin käräjäoikeus on tänään käsitellyt kansanedustaja Päivi Räsäsen (kd.) saamaa kolmea syytettä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Syyttäjät vaativat Räsäselle 120 päiväsakon suuruista sakkorangaistusta.

Syytteet koskevat kolmea eri Räsäsen lausumaa. Niistä ensimmäinen on Suomen Luther-säätiön sivuilla vuonna 2004 julkaistu kirjoitus, toinen Räsäsen sosiaalisen median kanavissa jakama viesti vuonna 2019 ja kolmas Ylen radio-ohjelmassa esitetyt kannanotot samana vuonna.

Syyttäjät vaativat Räsäsen syytteisiin liittyvän kirjoituksen poistoa Suomen Luther-säätiön verkkosivuilta, kuten myös sosiaalisessa mediassa jaetun verkkoviestin poistoa.

Syyttäjät vaativat myös Yleä poistamaan lainvastaisiksi katsomiaan osia toimittaja Ruben Stillerin radio-ohjelmasta, jossa Räsänen oli vierailulla.

Myös Räsäsen kirjoituksen julkaissutta Suomen Luther-säätiön asiamiestä ja hallituksen jäsentä Juhana Pohjolaa vastaan on nostettu syyte kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Hänelle vaaditaan 60 päiväsakon suuruista rangaistusta.

"Raamattu ei ole oikeuslähde"

Syyttäjät perustelivat rangaistusvaatimuksiaan muun muassa sillä, että Raamattu ei ole oikeuslähde. Kysymys on siitä, ovatko Räsäsen lausumat sellaisinaan muiden perusoikeuksia loukkaavia, sanoi valtionsyyttäjä Anu Mantila oikeudessa.

– Räsänen ei ole inkvisition edessä, hän sanoi.

Mantilan mukaan oikeusjutussa ei oteta kantaa Raamatun tulkintaan.

– Omien mielipiteiden ja totuusvastaisten väärien väitteiden ilmaiseminen voi olla rikos, vaikka ne perustuisivatkin henkilön omaksumaan Raamatun tulkintaan, hän sanoi.

Yksi syytekohdista koskee Räsäsen Suomen Luther-säätiön verkkosivuille kirjoittamaa tekstiä "Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi. Homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen."

Räsänen muun muassa totesi tekstissä, että "todistusaineisto osoittaa vastaan sanomattomasti, että homoseksuaalisuus on psykoseksuaalisen kehityksen häiriö."

– Siteeratuissa tekstiosioissa homoseksuaalisuuden esitetään olevan epäterve ja epäluonnollinen tila, psykoseksuaalinen kehityshäiriö, josta on päästävä eroon. Homoseksuaalit leimataan lasten hyväksikäyttöön sekä irtosuhteisiin ja vaihtuviin parisuhteisiin taipuvaisiksi, moraalittomiksi ja rikkinäisiksi ihmisiksi ja asetetaan heidän oikeuksiensa puolustaminen kyseenalaiseksi, perusteli aluesyyttäjä Maija Päivinen haastehakemuksessaan.

Lisäksi syyttäjä totesi, että väitteet siitä, että homoseksuaalisuus on psykososiaalisen kehityksen häiriö ja että se on tieteellisesti todistettu sellaiseksi, ovat myös totuutta vastaamattomia.

Syyttäjä: Räsänen ilmaisi, että homoseksuaalit olisivat muita alempiarvoisia

Toinen syytekohta koskee Räsäsen vuonna 2019 sosiaalisessa mediassa jakamaa päivitystä, jossa hän kommentoi sitä, että evankelis-luterilainen kirkko oli Pride-tapahtuman virallinen kumppani. Räsänen kysyi, miten Raamattu sopii yhteen sen kanssa, että "häpeä ja synti nostetaan ylpeyden aiheeksi".

Syyttäjän haastehakemuksen mukaan päivitys ilmaisi, että homoseksuaalisuus itsessään on sellainen negatiivinen persoonallinen ominaisuus ja identiteetti, jonka perusteella homoseksuaalit ovat ja heitä tulee pitää moraalittomina ja ihmisinä muita alempiarvoisina.

Kolmas syytekohta koski Räsäsen lausuntoja Ruben Stillerin ohjelmassa, jossa hän keskusteli muun muassa homoseksuaalisuudesta kytköksissä geeniperimään ja sen "rappeutumiseen".

"Puheenvuoro poliittisesti herkässä aiheessa on lähtökohtaisesti loukkaavaa"

Räsäsen puolustus taas vetosi muun muassa sananvapauslakiin. Räsäsen puolustusasianajajan Matti Sankamon mukaan sananvapautta saattaa nauttia kovasanainenkin, provosoiva, liioitteleva ja tavanomaisista kohteliaisuussäännöistä piittaamaton kielenkäyttö.

– Puheenvuoro poliittisesti herkässä aiheessa on lähtökohtaisesti loukkaavaa, minkä vuoksi puheeseen ei saa puuttua pelkän loukkaavuuden vuoksi, puolustus perusteli.

Lisäksi puolustus vetosi siihen, että Räsänen on käyttänyt kansanedustajana velvollisuuttaan osallistua julkiseen keskusteluun. Sankamon mukaan Räsänen on esimerkiksi pamfletissaan Luther-säätiön sivuilla pyrkinyt osallistumaan yhteiskunnallisesti merkittävään keskusteluun parisuhdelaista eli samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeudesta.

– Pamfletti oli kansanedustajan debattikirjoitus virellä olevasta lakiuudistuksesta, puolustus perusteli.

Räsänen: Halusin lisätä ymmärrystä ja lämpöä homoseksuaaleja kohtaan

Iltapäivällä oikeudessa kuultiin myös Räsästä itseään. Hänen mukaaansa hänen Luther-säätiön sivuilla olevan pamflettinsa tarkoituksena oli "lisätä ymmärrystä homoseksuaaleja kohtaan." Teksti oli tarkoitettu opetustarkoituksiin ja osaksi keskustelua samaa sukupuolta olevien avioliitto-oikeudesta. Hänen mukaansa sanavalinta kehityshäiriöstä oli pikemminkin "ymmärtäväksi tarkoitettu" kuin tuomitseva.

– Painotin, että haluaisin, että seurakunnassa löytyisi ymmärrystä ja lämpöä niitä kohtaan, jotka tuntevat vetoa samaa sukupuolta kohtaan, hän sanoi.

– Halusin tuoda esille noissa piireissä, että he (seksuaalivähemmistöt) eivät välttämättä ole itse vastuussa omista tunteistaan. Sen sijaan jokainen on vastuussa omista teoista ja valinnoistaan, hän lisäsi.

Hän kertoi muun muassa kirjoittaneensa, että perus- ja ihmisoikeudet kuuluvat kaikille.

– Kysymys avioliitosta ja seksuaalisista valinnoista on sitten eri asia, Räsänen katsoi.

Oikeuskäsittely jatkunee huomenna, sillä esimerkiksi loppukuulemisia tuskin ehditään suorittaa tänään.

Räsänen vaati, että yhtä syytteistä ei edes tutkittaisi

Räsäsen sosiaalisessa mediassa jakamaa päivitystä puolustus puolusti sillä, että kyse oli kirkon ja Räsäsen välisestä keskustelusta. Puolustuksen mukaan kyse ei ollut iskusta vähemmistöjä vastaan, koska Pride ei edusta kaikkia vähemmistöjä.

Räsänen vaati ennen oikeudenkäyntiä, että sosiaalisen median päivitystä koskevaa syytekohtaa ei edes otettaisi tutkittavaksi, koska jo sen tutkittavaksi ottaminen olisi hänen mukaansa Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastaista. Tämä vaatimus kuitenkin hylättiin.

Ruben Stillerin ohjelman osalta puolustus totesi, että Räsänen vastasi toimittajan kysymykseen ja alusti 40 minuuttia lausumia, joiden vuoksi nyt ollaan oikeudessa. Puolustus myös totesi, että Räsänen totesi ohjelmassa ihmisten olevan tasa-arvoisia.

Puolustus vetosi myös siihen, että ohjelma oli nopeatempoinen ja sen sävy humoristinen.

"Tämä asia ratkaistaan Suomen lain mukaan"

Keskustelu laajeni myös laajempaan pohdintaan häpeän ja synnin teologisesta merkityksestä.

Osana tätä käräjäsalissa kuultiin väittely siitä, tulkitaanko salissa Raamattua vai lakia. Valtionsyyttäjä Mantila muun muassa keskeytti puolustuksen toteamalla, että salissa ei tulkita Raamattua eikä Raamattu ole tulkittava tosiseikka.

Puolustuksen mukaan taas syytetyllä oli oikeus puolustautua. Lopulta oikeuden puheenjohtaja puuttui tilanteeseen.

– Lopetetaan väittely. Tämä asia ratkaistaan Suomen lain mukaan, sanoi laamanni Tuomas Nurmi.

Puolustus esitteli myös 1980-luvun alussa julkaistua kirjaa, jossa homoseksuaalisuutta käsiteltiin jonkinlaisena kehityshäiriönä. Syyttäjä esitti tähän vastineena Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) asiantuntijalausunnon ja totesi puolustuksen esittelemän kirjan tiedon olevan vanhentunutta.

THL:n lausunnossa todetaan, ettei ole lääketieteellisiä perusteita sanoa, että homoseksuaalisuus olisi jonkinlainen psykoseksuaalinen häiriö.

Räsänen saapui oikeuteen Raamattua esitellen

Räsänen saapui oikeustalolle rennon oloisena ja kertoi olevansa hyvillä mielin. Hän esitteli medialle Raamattua ennen oikeudenkäynnnin alkua ja kiisti syyllistyneensä rikoksiin tai minkään ihmisryhmän halventamiseen.

– Minun ei ole ollut tarkoitus ketään solvata tai panetella.

Käräjäoikeuteen oli aamulla saapunut suuri joukko median edustajia ja muita kiinnostuneita. Lisäksi oikeustalon eteen oli kokoontunut myös ryhmä mielenosoittajia ilmaisemaan tukeaan Räsäselle.

– Olen ollut itse säätämässä tätä lakia (kiihottamisesta kansanryhmää vastaan) ja pamflettini on kirjoitettu jo vuonna 2004. Ei tullut mieleenkään, että omat kirjoitukseni voisivat joskus olla lainvastaisia, Räsänen sanoi.