Vaalitentti: Kalevan vaa­li­ten­tin kuu­sik­ko pääsee tänään pu­reu­tu­maan poh­joi­seen – "Ei niitä asioita nosta kukaan muu esille, jos me emme tee sitä"

Pääkirjoitus: Puo­luei­den näy­tet­tä­vä kort­tin­sa – leik­kaus­koh­teet ker­rot­ta­va tar­kem­min

Joukkoliikenne: Oulussa ha­lu­taan ke­hit­tää jouk­ko­lii­ken­net­tä työ­paik­ka- ja asuin­alueil­la – kolme pal­ve­lu­ta­so­vaih­to­eh­toa esillä rat­kai­suik­si

Mainos: Mitä enemmän tiedät sitä helpommin äänestät, tilaa tästä Kaleva 2 kk 59,90 euroa

Pa­han­laa­tui­nen syö­pä­diag­noo­si sai Jenna An­tin­maan ajat­te­le­maan elämän lop­pu­mis­ta – po­si­tii­vi­nen asenne ja puoliso aut­toi­vat kes­kit­ty­mään asioi­hin, joihin pystyi itse vai­kut­ta­maan

Rintasyövän läpi käynyt Jenna Antinmaa Radio Kalevassa
Kuva: Jenna Antinmaa

Jenna Antinmaa sai rintasyöpädiagnoosin vuonna 2018. Lääkärin soittaessa Antinmaa kirjoitti kaikki ylös paperinpalaan. Siinä luki sana pahanlaatuinen. Uutinen sairastumisestaan pysäytti uralleen omistautuneen Antinmaan sillä sekunnilla.

Kuuntele Radio Kalevan haastattelu, miten päättäväinen positiivisuus ja oma puoliso olivat voimavaroina Jenna Antinmaan elämässä rintasyöpää vastaan. Toimittajana Tuukka Myllymäki.