Pääkirjoitus

Pää­toi­mit­ta­jal­ta: Ve­ro­tie­to­jen avoi­muu­den hei­ken­nys on suuri yh­teis­kun­nal­li­nen virhe

Kaleva ei julkaise tänään verokonetta tai verotietolistoja, koska verottajan toimittamat tiedot ovat vajavaisia eivätkä kestä kriittistä tarkastelua. Verohallinnon linjaus on isku yhteiskunnan läpinäkyvyydelle.

Yli 4000 suurituloista on kieltänyt verotietojensa julkaisemisen.
Yli 4000 suurituloista on kieltänyt verotietojensa julkaisemisen.
Kuva: Satumaari Ventelä/KL
-
Kuva: Pekka Peura

Tänään tiistaina vietetään veropäivää, eli tänään verottaja julkaisee vuoden 2019 verotiedot. Päivää on nimitetty myös kansalliseksi kateuspäiväksi ja verotietojen julkaisemista tirkistelyksi. Jos vero- ja ansiotietojen julkisuuden näkee vain tästä näkökulmasta, on katsantokanta kovin kapea ja puutteellinen.

Verotietojen avoimuus on tärkeä osa pohjoismaista julkisuusperiaatetta. Sen kautta kansalaisilla on mahdollisuus muodostaa kokonaiskuvaa suomalaisen yhteiskunnan valtarakenteista, tuloerojen kehityksestä ja verotaakan jakautumisesta. Kun esimerkiksi yritysjohtajien tulotasoa ja verojen määrää avataan, saadaan mittasuhteita keskusteluun palkitsemisen kohtuullisuudesta ja toisaalta myös siitä, kuinka suuren osan yhteisistä menoista suurituloiset maksavat.

Verotietojen pohjalta pystyy näkemään mistä Suomessa palkitaan ja millä aloilla on taloudellisen nousun mahdollisuuksia. Ilman julkisia verotietoja meillä tuskin olisi nykyisenkaltaista tietoa esimerkiksi pelialan merkityksen kasvusta tai terveysjättien rahaliikenteestä.

Verotietojen avoimuudella on myös roolinsa luottamuksen rakentamisessa. Kun jokaisella on mahdollisuus saada faktatietoa tuloista ja veroista, on se omiaan vähentämään epäluuloa yhteiskunnassa.

Media on perinteisesti saanut verottajalta listauksen suomalaisista, joiden ansiotaso nousi verovuonna vähintään 100 000 euroon. Jo parinkymmenen vuoden ajan tämän listan pohjalta on julkaistu digitaalisia verokoneita, joista kansalaiset ovat voineet itse tutkia verotietoja ja ansiotasojen kehittymistä.

Tänä vuonna tuolta listalta puuttuu yli 4000 nimeä, koska verottaja on antanut suurituloisille mahdollisuuden vastustaa verotietojensa antamista sähköisesti median käyttöön. Oletettavasti ensi vuonna määrä on vielä suurempi.

Tämän vuoksi yhteensä 20 suomalaista tiedotusvälinettä sulkee verokoneensa tänään verkossa. Kaleva on yksi näistä tiedotusvälineistä. Joukkoon lukeutuvat myös muun muassa Helsingin Sanomat, Aamulehti ja Lapin Kansa.

Verokoneiden sulkemisella vastustamme edellä mainittua Verohallinnon linjausta. Samalla haluamme Kalevassa osoittaa huolemme siitä, että verottajan linjaus murentaa tiedotusvälineiden mahdollisuutta kertoa yhteiskunnasta oikeaa ja paikkansa pitävää tietoa.

Olemme tilanteessa, jossa emme voi taata, että saamamme verotiedot ovat aukottomia, ja siksi emme halua perustaa uutisointiamme verottajan antamien listojen pohjalle. On olemassa riski, että jotain jää pimentoon. Kaleva pidättäytyykin verokonejulkaisun lisäksi pitkien tulo- ja verotietolistausten julkaisemisesta, koska listat suurella todennäköisyydellä olisivat puutteellisia ja pahimmassa tapauksessa harhaanjohtavia.

Verottajan toiminnassa on kyse kansalaisten tiedonsaantioikeuden kaventamisesta. Jos Verohallinnon linjaus pysyy voimassa, menetämme merkityksellisen osan suomalaisen yhteiskunnan avoimuutta ja läpinäkyvyyttä. Niistä on syytä pitää kiinni, sillä se on meidän kaikkien etu.