Essee: Venäjä on kuin myrk­kys­kor­pio­ni, joka ei voi luon­teel­leen mitään

Päätoimittajan kolumni: Kou­lu­jen le­vot­to­muus kertoo siitä, että ai­kui­set eivät ole kan­ta­neet vas­tuu­taan

Koti: Ou­lu­lai­set Mat­lee­na ja Jori Haa­pa­lai­nen ra­ken­si­vat unel­mien­sa kodin lu­moa­viin mai­se­miin Jää­lin­jär­ven ran­nal­le

Pääosa Oulun yli­opis­ton uusista opis­ke­li­jois­ta on nyt valittu yli­op­pi­las­to­dis­tuk­sen pe­rus­teel­la, loput paikat täy­te­tään va­lin­ta­ko­keil­la

Oulun yliopiston opiskelijavalinnassa pääosa eli noin 70 prosenttia uusista opiskelijoista on nyt valittu ylioppilastutkintotodistusten perusteella. Todistusvalintojen tulokset on ilmoitettu hakijoille viimeistään maanantaina 30. toukokuuta.

Loput opiskelupaikat täytetään valintakokeiden perusteella. Valintakokeet jatkuvat Oulun ylipistossa 10. kesäkuuta saakka. Edessä on vielä esimerkiksi humanististen alojen, kauppatieteiden ja luonnontieteiden valintakokeita. Opiskelijavalinnat ilmoitetaan viimeistään 8. heinäkuuta ja varasijoilta voi tulla valituksi 2. elokuuta saakka.

Hakijoita oli tämän kevään toisessa yhteishaussa reilut 17 500, ja haettavana oli yli 2700 aloituspaikkaa kandidaatti- ja maisteriohjelmiin.

Oulun yliopistossa on uutena hakukohteena tänä vuonna Suomen ensimmäinen oppimistieteiden (Learning Sciences) tutkinto-ohjelma.

Kesällä on mahdollista aloittaa avoimen yliopiston opinnot, joiden perusteella voi hakea yliopiston tutkinto-opiskelijaksi ilman pääsykoetta ensi kevään yhteishaussa. Avoimen väylän kautta haettavien aloituspaikkojen määrä on viime vuosina kasvanut, ja kevään 2022 yhteishaussa niitä oli Oulun yliopistossa yli 200.