Aluevaalit: Alue­hal­lin­non teh­tä­viä ei tule tehdä toi­sel­la kädellä hui­tais­ten

Aluevaalit: Etsi Kalevan alue­vaa­li­ko­nees­ta sopiva ehdokas

OYS:n te­ho-osas­ton vas­tuu­hen­ki­löt: "Jo­kai­nen vakava ko­ro­na­sai­ras­tu­mi­nen ja kuolema on turhaa niiden koh­dal­la, joilla il­mai­sel­le ro­ko­tuk­sel­le ei olisi ollut mitään lää­ke­tie­teel­lis­tä es­tet­tä"

Forum24 pyysi OYS:n teho-osaston vastuuhenkilöitä kirjoittamaan kirjeen oululaisille.

Oulu
OYS:n teho-osastolla on hoidettu tähän mennessä 107 koronapotilasta.
OYS:n teho-osastolla on hoidettu tähän mennessä 107 koronapotilasta.
Kuva: Jarmo Kontiainen

”Olemme tähän mennessä hoitaneet OYS:n teho-osastolla 107 koronapotilasta, ja koronapotilaiden hoidosta on tullut teho-osaston arkipäivää. Näköpiirissä oli jo epidemian laantuminen rokotusten myötä, mutta toisin on käynyt rajoituksien purkamisen myötä.

Käsissämme on nyt teho-osastomme kuudes ja toistaiseksi suurin jälleen muuhun sairaalan toimintaan vaikuttava koronakuormitushuippu. Se poikkeaa aikaisemmista aalloista siten, että nyt kysymyksessä on rokottamattomien epidemia, joka olisi ollut estettävissä kahdella rokotteella.

Kuten epidemian alkuvaiheessa on jälleen potilaiden joukossa perusterveitä ja edellisiä aaltoja nuorempia potilaita. Tartuntamäärät ovat nyt ennätyskorkeita niin, että uhkana on uudelleen hallitsematon tehohoidon kuormittuminen.

Väestössä kiertävä suuri viruskuorma on uhkana myös kahdesti rokotetuille, joilla immuniteetti ei ole noussut riittävälle tasolle tai hankittu suoja on jo laskussa. Uhkana ovat myös uusien koronavirusmuunnosten mahdollinen suurempi tartuttavuus ja niiden mahdollinen kyky ohittaa myös rokotteella hankittu elimistön puolustus.

”Jokainen vakava koronasairastuminen ja kuolema on turhaa niiden kohdalla, joilla ilmaiselle rokotukselle ei olisi ollut mitään lääketieteellistä estettä.

Nyt jokainen vakava koronasairastuminen ja kuolema on turhaa niiden kohdalla, joilla ilmaiselle rokotukselle ei olisi ollut mitään lääketieteellistä estettä.

Rokottaminen auttaa elimistöä valmistautumaan mahdolliseen viruksen hyökkäykseen. Siksi rokotettu on valmis puolustautumaan viruksen pyrkiessä tunkeutumaan hengitysteiden limakalvojen läpi elimistöön aiheuttamaan keuhkojen vaurioitumista.

Rokottamattoman elimistö joutuu sen sijaan kohtaamaan viruksen yllätettynä ja valmistautumatta. Siksi se voi rokottamattomalle aiheuttaa vaikean taudinkuvan, tehohoitoa vaativan vaikean keuhkovaurion ja kuoleman vaaran.

Leikkauksia jouduttu siirtämään

Juuri nyt haasteena on väestön puutteellisesta rokotekattavuudesta sekä estosuositusten ja rajoitusten purkamisesta johtuva tavanomaista suurempi tehohoidon tarpeen äkillinen kasvu, joka uhkaa muiden potilaiden tehohoidon järjestämistä ja hoitoon pääsyä.

Koronapotilaiden hoito sitoo osaavia tehohoitajia ja tehohoitolääkäreitä 1,5–2 kertaa enemmän kuin vastaavaa hoitoa tarvitsevat muut potilaat. Henkilökunnan riittävyyden varmistamiseksi koronapotilaiden ja muiden tehohoitoa tarvitsevin potilaiden hoitoon olemme joutuneet siirtämään esimerkiksi suunniteltuja sydänleikkauksia tai aivoleikkauksia.

“Olemme joutuneet siirtämään esimerkiksi suunniteltuja sydänleikkauksia tai aivoleikkauksia.

Jokainen siirretty päivä on tällaiselle potilaalle henkisesti erittäin raskasta ja lisää riskiä hoitamattoman sairauden etenemiseen sekä ennenaikaiseen kuolemaan ilman hoitoa. Erityisen turhauttavaa sovittujen aikojen peruminen näiltä potilailta on nyt tilanteessa, jossa se olisi voitu estää väestön rokotuksin.

Koronapotilaat ovat tähän asti tarvinneet tehohoitopaikoista kolmanneksen. Nykyisessä uudessa kuormitushuipussa koronapotilaiden hoitoon on tarvittu potilaspaikoista yli puolet. Muista potilasryhmistä poiketen tehohoitoon joutunut koronapotilas tarvitsee hoitoa yli kaksi kertaa pidempään.

Tämän yhden potilasryhmän sitomat potilaspaikat ja hoitoon tarvittavan henkilöstön määrä on nyt saavuttanut kipurajan, joka vaikeuttaa muun sairaalaan toimintaa ja muiden kriittisesti sairaiden potilaiden hoitoa OYS:ssa. Potilaspaikkojen lisääminen muiden potilaiden hoitoon on entistä vaikeampaa jo kertyneen hoitovelan vuoksi ja joulun sekä vuodenvaihteen aikaan liittyvien henkilöstön vuosilomien vuoksi.

Tehohoidon luonteeseen liittyen työhömme liittyy jatkuvan paineen alla työskentely ja olemme aina varautuneet kriittisten hätätilanteiden hoitoon. Huolenamme on nyt pitkään jatkunut työkuormitus henkilökunnan keskuudessa. Työkavereiden tuki ja yhteinen tekeminen kannattelevat jaksamista.

Hienoimpia hetkiä ovat ne onnistumiset, kun me yhdessä toimien olemme onnistuneet pelastamaan vaikeasti sairaan koronapotilaan hengen. Yhdessä toimien olemme kyenneet varmistamaan hyvän hoidon kaikille hoitoomme joutuneille potilasryhmille. Näitä perustehtävässämme onnistumisia on onneksi ollut joka päivä. Kiitolliset palautteet potilailta ja heidän omaisiltaan auttavat jaksamaan.

Vastuu on yhteinen

Parhaiten suojaudut itse ja suojaat myös lähimmäisesi koronataudilta ottamalla rokotukset, pesemällä käsiäsi, käyttämällä nenä-suu suojainta ja välttämällä riskikäyttäytymistä.

Riskikäyttäytymiseen kuulu osallistuminen ilman koronapassia yleisötilaisuuksiin ja ravintolassa käynteihin sekä matkustaminen ilman rokotesuojaa.

Nyt tarvitaan yhteisvastuullisuutta ja lähimmäisestä huolehtimista jokaiselta kansalaiselta. Nousevien tartuntojen aiheuttamasta haasteesta selviämiseen jokainen voi vaikuttaa omalla toiminnallaan ja vastuu on kaikkien yhteinen.”

Tero Ala-Kokko, Juha Koskenkari, Marjaana Haataja, Tarja Arvola, Tuija Moisio