Oys si­joit­tui kär­ki­si­jal­le, kun THL ver­tai­li yli­opis­to­sai­raa­loi­den tuot­ta­vuut­ta – Poh­jois-Poh­jan­maal­la ve­ro­va­ro­ja käy­te­tään eri­kois­sai­raan­hoi­toon te­hok­kaim­min koko Suo­mes­sa

Oys oli THL:n uudessa tuottavuusvertailussa Suomen selvästi tuottavin yliopistosairaala. Kuvituskuva.
Oys oli THL:n uudessa tuottavuusvertailussa Suomen selvästi tuottavin yliopistosairaala. Kuvituskuva.
Kuva: Harri Tarvainen

Oulun yliopistollinen sairaala on THL:n uusimman vertailun mukaan episodituottavuudella mitattuna Suomen tuottavin yliopistosairaala.

THL:n ennakkotietojen mukaan erikoissairaanhoidon kustannukset ovat nousseet kaikissa Suomen viidessä yliopistosairaalassa. OYS:ssa hoitoepisodien määrä kuitenkin kasvoi selvästi kustannuksia enemmän, mikä tarkoittaa hyvää kehitystä tuottavuuden kannalta.

Oys:n tuottavuus on kasvanut vertailun perusteella neljä prosenttia viimeisen viiden vuoden aikana. Aiemmin kärkipaikkaa tuottavuusvertailussa on pitänyt Tampereen yliopistollinen sairaala.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoito piiri korostaa julkaisemassa tiedotteessaan, että terveydenhuollossa mietitään koko ajan uusia keinoja ja menetelmiä, joilla tuottaa verovaroilla mahdollisimman vaikuttavaa ja kustannustehokasta hoitoa. Viime vuosina Oysissa on kiinnitetty huomiota muun muassa perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välisen integraatioon, uuden teknologian hyödyntämiseen ja talouden hallintaan.

THL:n käyttämä termi episodituottavuus tarkoittaa toiminnan tuotoksen ja sen aikaansaamiseksi käytettyjen panosten, eli sairaalan hoitotoiminnasta aiheutuvien kustannusten, välistä suhdetta. Episodilla puolestaan tarkoitetaan potilaan yhden ja saman sairauden vuoksi saamaa hoitoa.

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin mukaan potilaiden vaikeusaste Oysissa on erittäin korkea, mikä osaltaan kuvaa alueen hoidonporrastuksen toimivuutta.

Sairaanhoitopiiri on asettanut rakenteilla olevan uuden yliopistollisen sairaalan tuottavuustavoitteeksi 1 prosenttia vuodessa.

– Toteutuneen kehityksen valossa erittäin kunnianhimoinen tavoite on myös mahdollista saavuttaa, sairaanhoitopiiri kommentoi tiedotteessaan.

THL vertaili yliopistollisten sairaaloiden tuottavuutta ottaen huomioon kaikki sairaanhoitopiirien sairaalat, eli laskien Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiriin kuuluvan Oulaskankaan sairaalan tiedot laskettiin vuoden 2019 osalta OYS:n tietoihin.